Table of Contents:

 1. Hvad er en valid kilde?
 2. Hvordan ved man om en kilde er valid?
 3. Hvornår er en kilde god?
 4. Hvad er en kildekritisk analyse?
 5. Hvad kendetegner en kilde hvis den kategoriseres som en beretning?
 6. Hvad betyder Ophavsbestemmelse?
 7. Hvad er kildekritiske overvejelser?
 8. Hvad er historisk materiale?

Hvad er en valid kilde?

I den forbindelse bruges begreberne validitet og reliabilitet. Kort sagt handler validitet (gyldighed) om, hvorvidt du nu også har undersøgt det, du præsenterede i problemformuleringen, og reliabilitet (pålidelighed) henviser til kvaliteten af de data, du har fået frem.

Hvordan ved man om en kilde er valid?

Kontrollér din kilde
 • Tjek url'en på hjemmesiden. ...
 • Undersøg om din afsender nu også er den, han eller hun giver udtryk for at være. ...
 • Undersøg om din kilde giver udtryk for en bestemt holdning eller forholder sig neutralt til emnet. ...
 • Dobbelttjek informationer.

Hvornår er en kilde god?

KILDENS VÆRDI Om en kilde er god eller dårlig afhænger af, hvad det er, du gerne vil vide fra kilden. Hvis du fx gerne vil vide noget om, hvordan hekseafbrændinger fore- gik i 1500-tallet, vil en øjenvidneberetning fra en bondekone, der så heksen på bålet, være en god kilde.

Hvad er en kildekritisk analyse?

En kildekritisk analyse er en analyse af en tekst, et billede el. lign., som fokuserer på afsenderforhold, tendens og troværdighed i forhold til den problemstilling dvs. det spørgsmål, som man ønsker svar på.

Hvad kendetegner en kilde hvis den kategoriseres som en beretning?

Én kilde er ikke nok til at forklare fortiden! Kilden kan jo indeholde forkerte oplysninger. Tit findes der flere forskellige beretninger, der fortæller om den samme begivenhed eller historiske periode. Og næsten lige så tit er beretningerne uenige om, hvad der faktisk er sket.

Hvad betyder Ophavsbestemmelse?

Dette handler om at sætte kilden i forhold til, hvad der sker i samtiden. Hvilke perioder foregår kilden i? Her ser vi på, om den foregår i renæssancen, industrialiseringen, Den Kolde Krig eller lignende. Disse overordnede perioder har naturligvis betydning for, hvordan afsenderen forstår sin samtid.

Hvad er kildekritiske overvejelser?

Kildekritisk metode kan deles op i vurdering af kildens troværdighed og tendens, analyse af kildens formål/hensigt samt problematisering af kilden. Dette kaldes også tilsammen for kildekritisk analyse.

Hvad er historisk materiale?

Historiske fremstillinger er de bøger, som historikere har skrevet som et resultat af deres undersøgelser. Som historiker er det vigtigt, at man hele tiden forholder sig kritisk til det materiale man benytter.