Table of Contents:

  1. Er skoleydelse forudbetalt?
  2. Kan jeg få helbredstillæg?
  3. Hvad er et helbredstillæg?
  4. Hvornår udbetales skoleydelse?
  5. Hvordan beregnes den personlige tillægsprocent?
  6. Hvad er min tillægsprocent?
  7. Hvem har ret til medicintilskud?
  8. Hvornår får man løn på FGU?

Er skoleydelse forudbetalt?

Ydelserne overlapper ikke hinanden, da skoleydelse er bagudbetalt og SU er forudbetalt. Skoleydelsen, der er bagudbetalt, dækker juli måned.

Kan jeg få helbredstillæg?

Du kan søge helbredstillæg, hvis du er pensionist og har en personlig tillægsprocent over 0 og en likvid formue på under 93.000 kroner (2022). Grænsen på 93.000 kroner (2022) gælder også for ægtefæller og samlevers samlede formue i 2022.

Hvad er et helbredstillæg?

Med almindeligt helbredstillæg kan du få tilskud til medicin, tandlæge, høreapparat, fysioterapi, fodterapi, psykologhjælp og kiropraktorbehandling, hvis der kan gives tilskud til behandlingen efter sundhedsloven.

Hvornår udbetales skoleydelse?

Den konkrete månedsløn beregnes på timebasis og afhænger derfor af det antal timer, man har været i skole og modtaget undervisning i den pågældende måned. Skoleydelsen udbetales til din NemKonto. Sørg for, at du har en bankkonto koblet til din NemKonto. Dette kan du gøre på www.nemkonto.dk.

Hvordan beregnes den personlige tillægsprocent?

Hvis du er enlig, er din personlige tillægsprocent 100 procent, når du ikke har mere end 35.000 kroner om året (2022) i indtægt ud over folkepensionen. Har du indtægter udover 35.000 kroner om året (2022), nedsættes tillægsprocenten med 1% for hver 547 kroner (2022), du tjener.

Hvad er min tillægsprocent?

Din personlige tillægsprocent viser, hvor meget du kan få i tilskud og tillæg ved siden af din pension. Din personlige tillægsprocent bruges til at beregne: hvor meget du evt. kan få i varmetillæg og ældrecheck.

Hvem har ret til medicintilskud?

Du skal købe tilskudsberettiget medicin for mindst 1.020 kroner for at få tilskud. Det gælder ikke for børn under 18 år. Hvis du har et såkaldt helbredstillæg, får du også tilskud til de første 1.020 kroner.

Hvornår får man løn på FGU?

Lønudbetaling: Den sidste bankdag i måneden. Lønnen overføres til din NemKonto. Tjek på www.nemkonto.dk, om der er registreret det rigtige kontonummer.