Table of Contents:

  1. Hvilke alkoholer er opløselige i vand?
  2. Hvad er tertiær alkohol?
  3. Hvad er primære sekundære og Tertiære erhverv?
  4. Kan en tertiær alkohol oxideres?
  5. Hvor er vand polært?

Hvilke alkoholer er opløselige i vand?

Fysiske egenskaber
AlkoholSmeltepunktOpløselighed i vand (20 °C)
Methanol-98 °CFuldstændigt opløseligt
Ethanol-117 °CFuldstændigt opløseligt
Propan-1-ol-126 °CFuldstændigt opløseligt
Propan-2-ol-90 °CFuldstændigt opløseligt

Hvad er tertiær alkohol?

En tertiær alkohol, er en alkohol, hvor hydroxylgruppen er bundet til et kulstofatom, der på sin side er bundet til tre andre kulstofatomer.

Hvad er primære sekundære og Tertiære erhverv?

Tre-sektor-hypotesen er en økonomisk-erhvervsmæssig teori, der tager udgangspunkt i en opdeling af befolkningen efter deres næringsveje i tre hovedgrupper: jordbrug og udnyttelse af naturgivne råstoffer (primære), forædling, forarbejdning og fremstillingsvirksomhed (sekundære) samt tjenesteydelser og embedserhverv ( ...

Kan en tertiær alkohol oxideres?

Tertiære alkoholer kan ikke oxideres af milde oxidationsmidler. Ud fra farven af reaktionsproduktet skal I bestemme om alkoholen er blevet oxideret, og hvilken type manganforbindelse der er dannet ved oxidationen.

Hvor er vand polært?

Vand (H2O) indeholder to polære OH-bindinger. Derfor er vand et polært opløsningsmiddel. På grund af tiltrækning mellem positive og negative ladninger er polære stoffer opløselige i vand.