Table of Contents:

  1. Hvornår blev stål opfundet?
  2. Hvor finder man stål?
  3. Hvad er smeltepunkt for kobber?
  4. Hvilket smeltepunkt har guld?
  5. Hvem har fundet jern?
  6. Hvad er gulds smeltepunkt?

Hvornår blev stål opfundet?

Den moderne tidsalder inden for stål begyndte med Henry Bessemers opfindelse, bessemerprocessen, i 1855, som brugte råjern som råstof. Hans metode muliggjorde produktion af stål i store mængder billigt, og stål begyndte at blive brugt til mange af de formål hvor man tidligere havde brugt smedejern.

Hvor finder man stål?

De findes i jordskorpen, overve- jende som iltforbindelser af jern, med indhold af kulstof, silicium, mangan, svovl, fosfor, alumini- um og kalk. Jern (Fe) er relativt let at udvinde i modsætning til aluminium og magnesium, hvorfor jernet re- spektiv stålet er det billigste af alle brugsmetal- ler.

Hvad er smeltepunkt for kobber?

1.085 °CKobber / Smeltepunkt

Hvilket smeltepunkt har guld?

1.064 °CGuld / Smeltepunkt

Hvem har fundet jern?

Den tidligste menneskelige brug af jern kendes fra sumererne og Egypten, ca. 4000 fvt. Det drejer sig om rent jern fra meteoritter, og det blev benyttet til dekoration eller som spydspidser. Det blev ikke bearbejdet ved smeltning eller smedning, men ved hjælp af stenalderens metoder.

Hvad er gulds smeltepunkt?

1.064 °CGuld / Smeltepunkt