Table of Contents:

  1. Hvad hedder teknisk skole i dag?
  2. Hvad er en teknisk uddannelse?
  3. Hvad tjener en lærer på teknisk skole?
  4. Hvad er en teknisk erhvervsuddannelse?
  5. Hvad kan en energiteknolog?
  6. Hvad tjener en historielærer?

Hvad hedder teknisk skole i dag?

En erhvervsuddannelse retter sig mod bestemte fagområder og erhverv. Erhvervsuddannelsen (EUD) består af praktikophold på virksomheder eller organisationer og skoleundervisning. Erhvervsuddannelser er for både unge og voksne men de anses for at høre til ungdomsuddannelserne.

Hvad er en teknisk uddannelse?

Med en teknisk uddannelse kan du specialisere dig inden for så forskellige områder som fx elektronik, håndværk eller produktion og fremstilling. Fælles for dem alle er, at du får en uddannelse, du kan bruge til noget.

Hvad tjener en lærer på teknisk skole?

Minimums- og maksimumsbåndbredde for kollegaers løn i Undervisning ved erhvervsuddannelser - fra 24.946 kr. til 43.709 kr. per måned - 2022.

Hvad er en teknisk erhvervsuddannelse?

I tekniske eux-forløb er den studiekompetencegivende undervisning placeret i grundforløbet og i hovedforløbet. Eux-forløbene udformes, så fagene på gymnasialt niveau er fagligt relevante for den enkelte erhvervsuddannelse samtidig med, at en del af de gymnasiale fag er de samme på alle uddannelser.

Hvad kan en energiteknolog?

En energiteknolog beskæftiger sig med bygninger, deres installationer eller procesanlæg. De typiske arbejdsopgaver er at finde og gennemføre energibesparelser i industri, bygninger og transport, men også at rådgive om og udføre komplekse energi- og indeklimaløsninger.

Hvad tjener en historielærer?

35.150​ ​inkl. pension på hhx/htx pr. 1. oktober 2021​.