Table of Contents:

  1. Hvordan beskattes danske investeringsfonde?
  2. Hvornår udbetales udbytte fra Danske Invest?
  3. Hvordan beskattes udbyttebetalende investeringsforeninger?
  4. Kan lagerbeskatning betale sig?
  5. Hvad er Lagerskat?
  6. Hvornår udbetaler Danske Invest udbytte 2022?

Hvordan beskattes danske investeringsfonde?

Investeringsbeviser udstedt af akkumulerende investeringsforeninger og udenlandske fonde (uanset om der investeres i aktier eller obligationer) beskattes typisk som kapitalindkomst efter lagerprincippet, hvis de skattemæssigt udgør et investeringsselskab.

Hvornår udbetales udbytte fra Danske Invest?

Udbytterne for regnskabsåret 2021 bliver udbetalt i begyndelsen af 2022.

Hvordan beskattes udbyttebetalende investeringsforeninger?

Beskatning af frie midler investeret i udbyttebetalende obligationsfonde. Obligationsfonde udbetaler udbytte en gang årligt. Udbytte fra obligationsfonde bliver udbetalt uden fradrag af udbytteskat, og bliver beskattet som kapitalindkomst. I blandede fonde bliver der tilbageholdt aconto udbytteskat på 27 %.

Kan lagerbeskatning betale sig?

Lagerbeskatning betyder, at du hvert år betaler skat af et urealiseret afkast. Det betyder altså, at hvis dine aktier stiger med 20 %, så skal du betale skat af de 20 % uanset, om du har solgt eller ej. Hvis dine aktier til gengæld falder 20 %, så får du et fradrag for de 20 %, selvom du ikke har solgt dem.

Hvad er Lagerskat?

Lagerbeskatning betyder, at man hvert år betaler skat af realiserede og urealiserede gevinster på ens investeringer.

Hvornår udbetaler Danske Invest udbytte 2022?

Bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest og Danske Invest Select har nu godkendt de endelige udbytter for regnskabsåret 2021. Udbyttet for de udbyttebetalende fonde / andelsklasser fragår i kursen (den indre værdi) på andelen den 8. februar 2022.