Table of Contents:

  1. Hvad er Elevdeltagelse?
  2. Hvordan er din arbejdsindsats i skolen?
  3. Hvad er differentieret undervisning?
  4. Hvad bliver man motiveret af i skolen?
  5. Hvad kan man blive motiveret af?

Hvad er Elevdeltagelse?

Det store fokus på elevdeltagelse hænger sammen med et fremherskende læringssyn blandt lærerne om, at 'den, der er aktiv, er den, der lærer'. Deltagelse er imidlertid ikke i sig selv ensbetydende med læring.

Hvordan er din arbejdsindsats i skolen?

Der er INTET andet end manglende arbejdsindsats, som gør, at man ikke kan opnå karakteren 4 i folkeskolen. Men ikke kunarbejdsindsatsen fra eleven. Det handler også om arbejdsindsatsen fra lærerne. Forældrene er ikke irrelevante - absolut ikke.

Hvad er differentieret undervisning?

Undervisningsdifferentiering betyder, at alle elever skal nå samme læringsmål, men at de får mulighed for at nå målet på forskellige måder og i et forskelligt tempo. Ved at tilrettelægge undervisningen på forskellige måder kan der tages hensyn til elevens faglige niveau, læringsstile og/eller sociale forudsætninger.

Hvad bliver man motiveret af i skolen?

I en god læringskultur er det afgørende, at fejl ikke ses som en fiasko, men som noget, man lærer af. Det skaber elever, som er mere interesserede i skolearbejdet, fordi de bliver optagede af, hvordan han eller hun kan gøre det bedre næste gang og ser indsats som noget positivt og nødvendigt for at udvikle sig.

Hvad kan man blive motiveret af?

5 måder at blive motiveret på, når du føler dig overvældet
  1. Hav et klart mål. Når du føler dig deprimeret, kan det være fordi du er overvældet fra at have gang i mere, end du kan håndtere. ...
  2. Led efter det at blive motiveret. ...
  3. Opret en rutine til succes. ...
  4. Bliv ansvarlig. ...
  5. Husk på, hvorfor du gør det.