Table of Contents:

 1. Hvad er forberedelsestid?
 2. Hvor meget forberedelsestid har en gymnasielærer?
 3. Hvad er a 20?
 4. Hvad må en gymnasielærer?
 5. Hvor meget forberedelse har en lærer?
 6. Hvad er individuel forberedelse?
 7. Er det nemt at få job som gymnasielærer?
 8. Kan man gå fra folkeskolelærer til gymnasielærer?
 9. Hvor meget forberedelsestid har en folkeskolelærer?
 10. Hvor lang tid er en lektion i folkeskolen?
 11. Er der mangel på gymnasielærer?

Hvad er forberedelsestid?

Forberedelsestiden anvendes til følgende opgaver: Planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen, herunder udarbejdelse og udvælgelse af materialer til den konkrete undervisning, almindelig kommentering, retning og vurdering af kursisternes arbejde.

Hvor meget forberedelsestid har en gymnasielærer?

10-12 timers undervisning om ugen og 3-4 timer i studievejledningens træffetid. De andre timer går til forberedelse af timerne og retning af opgaver, som der jo er en del af i danskfaget.

Hvad er a 20?

»A20 er et nybrud med lærernes ret til indflydelse på skolens samlede prioritering og udvikling og en fælles overenskomstforplig- telse på bedre balance med plads til profes- sionel dømmekraft«.

Hvad må en gymnasielærer?

Formålet med gymnasielærernes nye arbejdstidsregler er blandt andet, at lærerne skal til- bringe en større del af deres arbejdstid sammen med eleverne og være mere tilgængelige for lærerkolleger og ledelsen på skolen. Udgangspunktet fremover er således, at lærerne er på deres arbejdsplads i deres arbejdstid.

Hvor meget forberedelse har en lærer?

Minimum 375 timer til forberedelse – heraf 100 timer uden tilstedeværelsespligt Alle lærere har som minimum 375 timer til forberedelse og efterbehandling af undervisningen samt løbende forældrehenvendelser. For lærere med funktioner og større opgaver bruges tiden til forberedelse og efterbehandling af disse.

Hvad er individuel forberedelse?

Den overordnede videndeling og koordinering skal dog suppleres af individuel forberedelsestid, hvor den enkelte lærer kan tilpasse sin undervisning til den enkelte elev, således som folkeskolelovens paragraf om undervisningsdifferentiering foreskriver.

Er det nemt at få job som gymnasielærer?

De seneste års besparelser har gjort det rigtig svært for nyuddannede at få job som gymnasielærer. Det svækker skolerne på den lange bane, mener både rektorer og GL. 105. Så stort er faldet i antallet af lærere, der er indstillet til prøven i teoretisk pædagogikum, på bare et år.

Kan man gå fra folkeskolelærer til gymnasielærer?

I dag er hovedreglen, at folkeskolelærere skal starte forfra på en fem-årig universitetsuddannelse og derefter tilegne sig den pædagogiske kompetence for at blive gymnasielærere.

Hvor meget forberedelsestid har en folkeskolelærer?

Minimum 375 timer til forberedelse – heraf 100 timer uden tilstedeværelsespligt Alle lærere har som minimum 375 timer til forberedelse og efterbehandling af undervisningen samt løbende forældrehenvendelser.

Hvor lang tid er en lektion i folkeskolen?

8.00 og 16.00, medmindre der er tale om særlige arrangementer. I praksis vil eleverne typisk være i skole 6-7 timer hver dag, men skolerne må altså godt gøre nogle dage længere og nogle dage kortere, så længe de ved skoleårets slutning lever op til årsnormen.

Er der mangel på gymnasielærer?

De seneste års besparelser har gjort det rigtig svært for nyuddannede at få job som gymnasielærer. Det svækker skolerne på den lange bane, mener både rektorer og GL. 105. Så stort er faldet i antallet af lærere, der er indstillet til prøven i teoretisk pædagogikum, på bare et år.