Table of Contents:

 1. Hvorfor stopper lærere i folkeskolen?
 2. Hvor mange undervisningstimer har en folkeskolelærer?
 3. Er lærer et godt job?
 4. Hvad er kompetencer i folkeskolen?
 5. Hvor mange lærere har forladt folkeskolen?
 6. Hvor meget forberedelsestid har en lærer pr lektion?
 7. Hvor meget forberedelse pr undervisningstime?
 8. Er folkeskolelærer et godt job?
 9. Hvad betyder didaktiske kompetencer?
 10. Hvilke kompetencer skal en lærer have?
 11. Hvor mange lærere er der i Danmark?
 12. Hvorfor stopper lærerne?
 13. Hvor mange timer arbejder en folkeskolelærer?
 14. Hvor mange timer om ugen underviser en gymnasielærer?

Hvorfor stopper lærere i folkeskolen?

De mest gennemgående årsager til at stoppe har på tværs af den samlede gruppe af lærere været: Lockouten, lov 409, folkeskolereformen, dårlig ledelse, mangel på tid, tabt arbejdsglæde og pres på den professionelle integritet.

Hvor mange undervisningstimer har en folkeskolelærer?

Lærerne underviser i gennemsnit 16,3 klokketimer om ugen. Det svarer til 3 timer og 16 minutter om dagen eller 21.8 lektioner. Dette er gennemnittet i forhold til, at lærere normalt underviser 40 uger om året og holder undervisningsfri 12 uger om året.

Er lærer et godt job?

"Når verdens bedste job bliver for hårdt" hedder den undersøgelse, som tre forskere fra Københavns Professionshøjskole står bag. Undersøgelsen offentliggøres i dag og viser, at lærerne både elsker deres arbejde og har svært ved at holde til det.

Hvad er kompetencer i folkeskolen?

Det er kompetence-som-mål. Men elevernes viden og færdigheder skal også anvendes i nye kontekster, eleven skal handle ud fra egne valg og prioriteter, og eleverne skal vise en forståelse for handlingens betydning.

Hvor mange lærere har forladt folkeskolen?

Fire ud af 10 læreruddannede arbejdede i 2020 uden for folkeskolen. Det viser en ny analyse, som AE-rådet har lavet for Danmarks Lærerforening. Ud af i alt 71.200 uddannede lærere på arbejdsmarkedet i 2020 var de 28.400 ansat uden for folkeskolen.

Hvor meget forberedelsestid har en lærer pr lektion?

Minimum 375 timer til forberedelse – heraf 100 timer uden tilstedeværelsespligt Alle lærere har som minimum 375 timer til forberedelse og efterbehandling af undervisningen samt løbende forældrehenvendelser. For lærere med funktioner og større opgaver bruges tiden til forberedelse og efterbehandling af disse.

Hvor meget forberedelse pr undervisningstime?

Tid til forberedelse Pr. 60 minutters undervisning får de fleste lærere 42 minutter til forberedelse.

Er folkeskolelærer et godt job?

Et fantastisk job Der er ikke to timer eller to dage, der er ens. "At være lærer er rigtig sjovt. Det er så fedt at opleve de her børn lære noget. Når jeg kommer ind i klassen, bliver jeg glad og løftet op."

Hvad betyder didaktiske kompetencer?

Almen didaktisk kompetence Del I centrum for den almene didaktiske kompetence står evnen til at kunne træffe begrundede valg, hvad angår undervisningens mål, indhold, metoder og materialer.

Hvilke kompetencer skal en lærer have?

”Der er tre kompetencer, du skal besidde for at være en god lærer: Faglig kompetence, relationskompetence og ledelseskom- petence. Og de to sidste dimensioner er alt for lavt prioriteret i den nuværende læreruddannelse”.

Hvor mange lærere er der i Danmark?

Ud af i alt 71.200 uddannede lærere på arbejdsmarkedet i 2020 var de 28.400 ansat uden for folkeskolen. Det er en stigning på 1900 lærere siden 2017.

Hvorfor stopper lærerne?

bygger på en kvalitativ undersøgelse af 405 lærere, der med egne ord har beskrevet, hvorfor de er stoppet i folkeskolen. De er i hovedsagen stoppet af følgende grunde: ... Fordi tidsstyring, topstyring og målstyring forhindrer lærerne i at agere ikke kan se sig selv i øjnene og synes, at de svigter børnene.

Hvor mange timer arbejder en folkeskolelærer?

Den ugentlige arbeidstid Den ugentlige arbejdstid er 37 timer i gennemsnit for en medarbejder på fuldtid. De ugentlige undervisningstal kan variere i uger med anden organisering. Antal undervisningstimer kan undtagelsesvis forhøjes efter aftale mellem den enkelte lærer og afdelingslederen for skolen.

Hvor mange timer om ugen underviser en gymnasielærer?

"Men underviser man i fag, der ikke har skriftligt arbejde, fx historie og idræt, så har man måske 20-26 undervisningstimer om ugen - men ingen opgaveretning." De mange timer i undervisningsperioderne bliver dog opvejet af de ekstra ferieuger. Også gymnasielærere har en gennemsnitlig arbejdsuge på 37 timer.