Table of Contents:

  1. Hvor i bibelen står Fadervor?
  2. Hvor mange bønner er der i Fadervor?
  3. Hvilken fristelse snakker Jesus om i Fadervor?
  4. Hvad betyder Jamen altså?
  5. Hvad hedder trosbekendelsen?
  6. Hvad står der i trosbekendelsen?

Hvor i bibelen står Fadervor?

Fader vor eller Fadervor er en kristen bøn, som findes i Matthæusevangeliet, kapitel 6, vers 9-13, og udgør en del af Bjergprædikenen. Bønnen bruges ofte som et eksempel, når man vil illustrere, hvordan et sprog ser ud.

Hvor mange bønner er der i Fadervor?

Forskellen består ikke så meget i ordlyden som i, at Lukasevangeliet kun har de fem af de syv enkeltbønner, der findes i fadervor, idet den tredje og den syvende mangler; dertil kommer, at Lukasevangeliet har en kortere tiltale og mangler den lovprisning, hvormed fadervor i Matthæusevangeliet slutter; denne lovprisning ...

Hvilken fristelse snakker Jesus om i Fadervor?

Gud frister os ikke. Og den største fristelse er at elske sig selv i stedet for Gud og sit medmenneske.

Hvad betyder Jamen altså?

bruges for at udtrykke en lidt modstræbende indrømmelse, tilladelse el.

Hvad hedder trosbekendelsen?

Trosbekendelsen hedder på arabisk shahada. Den består af to sætninger, der lyder: "Jeg bevidner (ashhadu an), at der ikke er nogen gud undtagen Gud (la ilaha illa llah), og Muhammed er hans sendebud (wa-muhammada rasul allah)." Når man siger disse ord, bevidner eller bekræfter man sin tro.

Hvad står der i trosbekendelsen?

I trosbekendelsen siger vi altså, at vi håber på og har fast til- lid til Gud Fader, Jesus Kristus og Helligånden. Denne tillid giver vi udtryk for til enhver gudstjeneste – Men håbet og tilliden til Gud er også rammen om enhver kristens liv – for trosbekendelsen siges ved hver eneste dåb og ved hver eneste begravelse.