Table of Contents:

 1. Hvilke sprog stammer fra slavisk?
 2. Hvornår blev Ukraine uafhængig?
 3. Er dansk et slavisk sprog?
 4. Hvornår blev Ukraine dannet?
 5. Hvor kommer Indoeuropæerne fra?
 6. Hvad er slavisk?
 7. Hvordan er ukrainere?
 8. Hvornår var Ukraine en del af USSR?
 9. Hvilke Sprogfamilier i indoeuropæiske?
 10. Hvad er de slaviske lande?
 11. Hvornår blev Ukraine en del af Sovjet?

Hvilke sprog stammer fra slavisk?

Der skelnes mellem tre hovedgrupper: de østslaviske sprog russisk, ukrainsk, rusinsk og hviderussisk, de vestslaviske sprog tjekkisk, slovakisk, polsk, kasjubisk, øvresorbisk og nedresorbisk samt de sydslaviske sprog bulgarsk, makedonsk, serbisk, kroatisk, bosnisk og slovensk.

Hvornår blev Ukraine uafhængig?

Som følge af 1. Verdenskrig og den russiske revolution i 1917, erklærede Ukraine sig selvstændig. Efter tre år med konflikter og borgerkrige blev landets vestlige dele indlemmet i Polen. De midterste og østlige dele kom med i Sovjetunionen i 1922, og Den Ukrainske Socialistiske Sovjetrepublik blev dannet.

Er dansk et slavisk sprog?

De slaviske sprog er en sproggruppe inden for de indoeuropæiske sprog, der tales i det meste af Østeuropa, en stor del af Balkan, dele af Centraleuropa og den nordlige del af Asien....Slaviske sprog.
Slavisk
Talere i alt:ikke opgjort (sprogfamilie)
Sprogstamme:Indoeuropæisk Balto-Slavisk Protoslavisk Slavisk

Hvornår blev Ukraine dannet?

24. august 1991Ukraine / Grundlagt

Hvor kommer Indoeuropæerne fra?

700 f.v.t. I den sydvestlige del af Kaukasusregionen kendes armensk fra 400-tallet. Det ældste overleverede indoeuropæiske sprog i Europa er mykensk græsk, der går tilbage til ca. 1400 f.v.t. og først blev kendt i med dechifreringen af Linear B-indskrifterne på bl. a.

Hvad er slavisk?

Slavisk er en betegnelse for at udøve en arbejdsopgave efter fastlagte og systematiske retningslinjer, ofte uden at overveje eller stille spørgsmål om det hensigtsmæssige i metoden, eller uden at have mulighed for at ændre retningslinjerne.

Hvordan er ukrainere?

Ukrainere (ukrainsk: українці, tr. ukraіntsi, historisk kaldet rutenere) er en østslavisk etnisk gruppe der er hjemmehørende i Ukraine, der regnet i den samlede befolkning er den sjette mest folkerige stat i Europa. Forfatningen i Ukraine anvender udtrykket "ukrainere" om alle borgere i landet.

Hvornår var Ukraine en del af USSR?

Med et befolkningstal på 44 millioner og et areal på 600.000 kvadratkilometer er Ukraine blandt de største lande i Europa. Landet blev uafhængigt i 1991 efter at have været en del af Sovjetunionen under hele Den Kolde Krig.

Hvilke Sprogfamilier i indoeuropæiske?

De indoeuropæiske sprog er en sprogæt, der omfatter en række sprogfamilier i Asien og Europa: albansk, armensk, baltoslavisk, germansk, græsk, indoiransk, italisk og keltisk. Hertil kommer følgende sprogfamilier, hvis sprog ikke mere tales: anatolisk, frygisk, illyrisk, messapisk, thrakisk, tokharisk og venetisk.

Hvad er de slaviske lande?

De slaviske folkeslag opdeles i normalt i tre undergrupper baseret på sproglige forskelle:
 • Sydslavere: Herunder bulgarere, makedonere, serbere, bosniere, kroater, slovenere, montenegrinere.
 • Østslavere: Herunder russere, ukrainere, hviderussere.
 • Vestslavere: Herunder polakker, tjekker, slovakker, sorbere, kasjubere.

Hvornår blev Ukraine en del af Sovjet?

Med et befolkningstal på 44 millioner og et areal på 600.000 kvadratkilometer er Ukraine blandt de største lande i Europa. Landet blev uafhængigt i 1991 efter at have været en del af Sovjetunionen under hele Den Kolde Krig.