Table of Contents:

  1. Hvad bestemmer strø afstanden?
  2. Hvad består en etageadskillelse af?
  3. Hvad er en mellem bjælke i en etageadskillelse?
  4. Hvordan lægger man gulvstrøer?
  5. Hvordan laver man en etageadskillelse?
  6. Hvordan dimensionere man spær?
  7. Hvad skal afstanden være på spær?
  8. Hvad er spændvidde spær?
  9. Hvad er en spændvidde?

Hvad bestemmer strø afstanden?

Strøafstanden afgøres af, hvor langt gulvet kan spænde – normalt 60 cm. Strøens opklodsningsafstand afhænger af gulvets anvendelse og kan ses i skemaet ovenfor.

Hvad består en etageadskillelse af?

En etageadskillelse er hele den bærende konstruktion (dæk, loft og gulv) mellem bygningens etager. Her på siden finder du forskellige typer af etageadskillelse konstruktioner samt et udsnit af de Saint-Gobain produkter og løsninger, som kan benyttes i etageadskillelser.

Hvad er en mellem bjælke i en etageadskillelse?

Normaletagernes bjælkelag i boligbyggeriet består i øvrigt af gulv, indskud og loft. Gulvbrædder er samlet med fer og not, og har sædvanligvis en tykkelse på knapt 3 cm. Mellem bjælkerne er anbragt (indskudt) et bræddelag af 2,5 cm tykkelse, som enten hviler i noter i bjælkesiderne eller på påsømmede lægter.

Hvordan lægger man gulvstrøer?

Ved montering direkte på strøer eller bjælker sømmes/skrues brædderne direkte på strø- eller bjælkegulvet med max 600 mm som afstand mellem midten af strøer/bjælker ved boliger og lignende, max 420 mm ved let erhverv eller samlingslokaler. 50-80 mm afstand mellem første strø og væggen.

Hvordan laver man en etageadskillelse?

Etageadskillelser af træ kan opbygges på stedet eller udføres af elementer, hvor man derefter udlægger svømmende gulv og monterer underloft. Bjælkerne kan bestå af limtræsbjælker,specielle lette bjælker eller massive træbjælker.

Hvordan dimensionere man spær?

Når ingeniøren skal beregne et bjælkespær, beregner han først dimensionen ud fra styrken, dernæst ud fra stivheden. Stivheden er den accepterede nedbøjning af det belastede spær - altså det rent synsmæssige. Det er oftest stiv heden, der afgør dimensionen, fordi bæreevnen opnås, inden stivheden er acceptabel.

Hvad skal afstanden være på spær?

Afstanden mellem spærene kan variere fra 6 mm. Hvis der anvendes fx fladt tag med tagpap og krydsfiner, kan det anbefales, at spærafstanden sættes til 600 mm, da det vil gå op med krydsfinerens bredde.

Hvad er spændvidde spær?

Spændvidden på tag med lav hældning er afstanden mellem de to stolper, målt vandret. Altså afstanden A-B. Spændvidden på et tag med større hældning end 14 grader er afstanden mellem de to stolper langs hældningen, altså afstanden A-B.

Hvad er en spændvidde?

Spændvidde, fri spændvidde, afstanden mellem de vægge eller piller, hvorpå lejerne er understøttet. Ved spændvidden for midterfaget af en hængebro forstås den vandrette afstand mellem toppunkterne af kabelsadlerne på pylonerne.