Table of Contents:

 1. Hvad hedder alle vektorer som ikke Nulvektorer?
 2. Hvornår er to vektorer ortogonale?
 3. Hvad bruger man en enhedsvektor til?
 4. Hvad er notationen for en vektor?
 5. Hvordan viser man at to vektorer er parallelle?
 6. Hvordan prikker man to vektorer sammen?
 7. Hvordan finder man polære koordinater?

Hvad hedder alle vektorer som ikke Nulvektorer?

Nulvektoren og egentlige vektorer Alle vektorer, der ikke er nulvektoren, kaldes for egentlige vektorer.

Hvornår er to vektorer ortogonale?

At to linjer er ortogonale betyder, at de står vinkelret på hinanden. I matematikken siger man, at to vektorer er ortogonale, hvis deres indre produkt er nul. I planet R² og rummet R³ er det indre produkt typisk underforstået at være prikproduktet, så her kaldes to vektorer v og w ortogonale, hvis v w = 0.

Hvad bruger man en enhedsvektor til?

En enhedsvektor er et begreb inden for matematik med vektorer, der betegner en vektor med længden én. Fordelen ved at bruge enhedsvektorer er at man bedre kan "sammenligne" vektorer der har samme længde, og altså kun sammenligne retningen.

Hvad er notationen for en vektor?

Vektorer symboliseres med bogstaver med pile over udtales "vektor u". . Du kan læse mere om den type vektor under Vektor mellem to punkter.

Hvordan viser man at to vektorer er parallelle?

Parallelle vektorer i planen
 1. I mange sammenhænge vil man gerne finde ud af, om to vektorer er parallelle. ...
 2. Formlen angiver en matematisk test til at afgøre netop denne egenskab for to vektorer i planen:
 3. det(→a,→b)=0, så er →a∥→b.
 4. Formlen siger, at hvis determinanten for to vektorer er 0, så er de parallelle.

Hvordan prikker man to vektorer sammen?

Som nævnt tidligere kan man ikke gange to vektorer med hinanden. I stedet kan man tage skalarproduktet af to vektorer. Man finder skalarproduktet ved at gange førstekoordinaterne med hinanden og lægge det til produktet af andenkoordinaterne.

Hvordan finder man polære koordinater?

I et polært koordinatsystem angives funktioner som , hvor vinklen, , er den uafhængige variabel, og afstanden, , er den afhængige variabel....Polært koordinatsystem.
Polære koordinater(x,y)-koordinater
r=√x2+y2x=r⋅cosθ
θ=tan−1(yx)y=r⋅sinθ