Table of Contents:

 1. Hvad er argumentations analyse?
 2. Hvordan skriver man en argumentations analyse?
 3. Hvad er Generaliseringsargument?
 4. Hvad er Klassifikationsargument?
 5. Hvad er en hovedpåstand?
 6. Hvad er Toulmins model?
 7. Hvordan finder man hovedpåstand?
 8. Hvorfor laver man en argumentationsanalyse?
 9. Hvad er Toulmins argumentationsmodel?
 10. Hvad er et sagligt argument?
 11. Hvad er en hjemmel argumentation?
 12. Hvad er forskellen på synspunkter og argumenter?
 13. Hvad betyder det at argumentere?
 14. Hvad bruger man Toulmins argumentationsmodel?
 15. Hvordan bruger man Toulmins argumentationsmodel?

Hvad er argumentations analyse?

En argumentationsanalyse er en analyse af de logiske sammenhænge bag en afsenders argumenter. Du laver normalt en argumentationsanalyse for at vurdere, hvor holdbar afsenderens argumentation er.

Hvordan skriver man en argumentations analyse?

Huskeregler for argumentationsanalyse
 1. Er der noget på spil mellem afsender og modtager?
 2. Kan man være uenig?
 3. Er det overhovedet et argument?
 4. Hvad vil afsenderen vinde tilslutning til? ...
 5. Hvilke belæg fremføres?
 6. Er nogle af belæggene nye påstande?
 7. Er der belæg for disse nye påstande?

Hvad er Generaliseringsargument?

Generaliseringsargumentet er det omvendte af klassifikationsargumentet. Hvad der gælder for den enkelte, gælder også gælder for alle andre. Her sluttes der altså fra den enkelte til helheden. Eksempel: Igen er toget forsinket, og det er bare typsik DSB.

Hvad er Klassifikationsargument?

Klassifikationsargumentet Her argumenteres der med, at det der gælder for alle eller for mange i en klasse eller gruppe, også må gælde for den enkelte. Man slutter fra helhed til del. Det er indlysende, at det der gælder for alle i en gruppe også må gælde for den enkelte.

Hvad er en hovedpåstand?

En påstand er et sandhedsudsagn, som vedkommende, der fremsætter påstanden, selv tror på, eller foregiver at tro på, og som postulatoren under alle omstændigheder gerne vil have andre til at tro på.

Hvad er Toulmins model?

Toulmins model er en argumentationsmodel, som kan hjælpe dig til at strukturere enkelte argumenter i din opgave eller til at strukturere hele din opgave, så alle argumenter er en del af et større samlet argument. Toulmins model består af tre grundelementer: påstand, belæg og hjemmel, som tilsammen danner et argument.

Hvordan finder man hovedpåstand?

For at finde belægget kan man spørge 'hvorfor? ' til påstanden. Hjemlen er det, der gør belægget gyldigt, altså den sammenhæng, der må eksistere mellem påstand og belæg. Det er vigtigt, at afsender og modtager er enige om hjemlen, ellers vil modtageren opfatte argumentet som dårligt.

Hvorfor laver man en argumentationsanalyse?

Målet med argumentationsanalysen er at finde frem til, hvordan et argument er bygget i de tre elementer; påstand, belæg og hjemmel. Påstanden er kernen, da det er i påstanden, du kan se, hvad afsenderen gerne vil have modtagerens tilslutning til.

Hvad er Toulmins argumentationsmodel?

Toulmins model er en argumentationsmodel, som kan hjælpe dig til at strukturere enkelte argumenter i din opgave eller til at strukturere hele din opgave, så alle argumenter er en del af et større samlet argument. Toulmins model består af tre grundelementer: påstand, belæg og hjemmel, som tilsammen danner et argument.

Hvad er et sagligt argument?

Ved at fremlægge overbevisende viden i form af tal, pålidelige vidner eller anden dokumentation bliver konklusionen troværdig. Der gøres ikke forsøg på at skjule noget og gøre præstationen bedre end den var.

Hvad er en hjemmel argumentation?

Hjemlen er det, der gør belægget gyldigt, altså den sammenhæng, der må eksistere mellem påstand og belæg. Det er vigtigt, at afsender og modtager er enige om hjemlen, ellers vil modtageren opfatte argumentet som dårligt.

Hvad er forskellen på synspunkter og argumenter?

Argumentation består helt grundlæggende af et synspunkt (påstand) og en begrundelse (belæg) for synspunktet. Et synspunkt er det, afsenderen søger at overbevise modtageren om. Synspunktet underbygges med en begrundelse.

Hvad betyder det at argumentere?

Argumentation er det, man skriver/siger, når man skal overbevise nogen om en påstand. En påstand er noget, man skriver/siger, og som udtrykker ens mening om et emne. Det er ikke nok bare at sige sin mening, hvis man skal overbevise nogen, derfor er man nødt til at argumentere.

Hvad bruger man Toulmins argumentationsmodel?

Toulmins model er en argumentationsmodel, som kan hjælpe dig til at strukturere enkelte argumenter i din opgave eller til at strukturere hele din opgave, så alle argumenter er en del af et større samlet argument. Toulmins model består af tre grundelementer: påstand, belæg og hjemmel, som tilsammen danner et argument.

Hvordan bruger man Toulmins argumentationsmodel?

Toulmins grundlæggende model Toulmins sætter påstand over for belæg. Påstanden er det, man ønsker at overbevise sin modtager om, og belægget er argumenterne for påstanden. Toulmin mener, at der desuden er en hjemmel, som er den mørtel, som binder påstand og belægget sammen.