Table of Contents:

  1. Hvor mange trekanter er der i denne figur?
  2. Kan man kun bruge Pythagoras til retvinklede trekanter?
  3. Hvad bruger man Pythagoras sætning til?
  4. Hvad hedder de forskellige firkanter?
  5. Hvad betyder en trekant?

Hvor mange trekanter er der i denne figur?

Her er svaret I alt er der 18 trekanter på billedet. Her kan du se, hvordan man kommer frem til de 18 trekanter. Var du kommet frem til 18 trekanter på egen hånd, eller måtte du se svartavlen for at få hjælp? Stor debat på internettet: Er disse sko sorte eller hvide?

Kan man kun bruge Pythagoras til retvinklede trekanter?

Selvom trekanten ikke er retvinklet, kan vi faktisk benytte os af Pythagoras' læresætning. Enhver trekant kan nemlig inddeles i retvinklede trekanter ved hjælp af en hjælpelinje. For at kunne regne på trekanter, skal man også vide noget om vinkler.

Hvad bruger man Pythagoras sætning til?

Pythagoras er matematikkens fader, og den pythagoræiske læresætning er måske den vigtigste matematiske formel overhovedet. Den pythagoræiske læresætning viser sammenhængen mellem sidelængderne i en retvinklet trekant: Summen af kvadraterne på de to korte sider a og b er lig med kvadratet på den længste side c.

Hvad hedder de forskellige firkanter?

Firkanter kan deles op i forskellige typer, der er 7 hovedtyper: Et kvadrat, et rektangel, et parallelogram, en rombe, et trapez, en konveks firkant og en konkav firkant.

Hvad betyder en trekant?

Trekant: Ro, stabilitet, uro, bevægelse, aktivitet og Treenigheden - Faderen, Sønnen og Helligånden. Hvis figurerne i et billede er anbragt i en trekantform, kan det være et symbol på Treenigheden (dvs. det at Gud, Jesus og Helligånden er ét væsen).