Table of Contents:

  1. Hvilken type religion er hinduisme?
  2. Hvad er valfart hinduisme?
  3. Hvor mange tamiler i Danmark?
  4. Hvad hedder en hindu plet?
  5. Hvad hedder en hinduistisk præst?
  6. Hvad er Brahmas funktion?
  7. Hvad forbinder man med hinduisme?
  8. Hvad handler hinduismen om?

Hvilken type religion er hinduisme?

Hinduisme er i almindelig sprogbrug en betegnelse for Indiens største religion; omkring 80% af befolkningen er hinduer. Hinduismen er imidlertid ikke én religion, men fællesnævner for en lang række forskellige religionsformer.

Hvad er valfart hinduisme?

Pilgrimsfærd i hinduismen De hellige mænd, sadhuer, siger man, er på en livslang pilgrimsrejse. De er nemlig vandreasketer, der bruger hele deres liv på at vandre fra helligsted til helligsted i Indien. De gør det for at få god karma. En pilgrimsfærd hos almindelige hinduer varer dog noget kortere tid.

Hvor mange tamiler i Danmark?

I Danmark bor der cirka 10.000 tamiler. De fleste har bosat sig i Jylland i mindre eller meget små samfund. Det betyder, at tamiler tvinges til at omgås hinanden, selv om de er fra forskellige kaster, forklarer Ramanan Balasubramaniam, "I Helsingør eller Holbæk bor der måske 20 tamilske familier.

Hvad hedder en hindu plet?

Prikken forbindes med frugtbarhed og ægteskab og bæres af unge piger og gifte kvinder, mens enker ikke må have en bindi. Den skal de tage af sammen med smykker og makeup for at signalere sorg over tabet af deres ægtemand.

Hvad hedder en hinduistisk præst?

En pujari er en hindupræst, som kan udføre puja. En puja er en form for gudstjeneste med ofringer og påkaldelse af guderne. En pujari skal være rituel ren for at udføre puja. Det betyder, at han helst skal være en brahmin og vegetar.

Hvad er Brahmas funktion?

Brahma er i hinduismen Universets skaber og visdommens gud. Sammen med Shiva og Vishnu udgør han en del af hinduismens Trimurti. Brahma er fader til Manu fra hvem menneskeheden nedstammer. Brahma har fire ansigter, men man kan kun se tre af dem på en gang.

Hvad forbinder man med hinduisme?

På trods af hinduismens mange forskelligheder, er forestillingen om reinkarnation et centralt omdrejningspunkt. Hinduernes liv styres af en moral, hvor begreber som sandfærdighed, ikke-vold, renhed, gavmildhed og medfølelse bør være rettesnoren i deres stræben efter åndelig frigørelse, moksha.

Hvad handler hinduismen om?

Hinduismen opstod i Indien og er en af verdens ældste religioner. Religionen blev til blandt bønder og krigere, der lagde vægt på et langt liv og ære. I 600-tallet f.v.t. tog nogle vismænd og filosoffer afstand fra livet i denne verden, og målet var nu at blive fri fra genfødsel i denne verden.