Table of Contents:

 1. Hvor tykt betonlag?
 2. Hvor tykt skal terrændæk være?
 3. Hvad er terrændækket?
 4. Hvad koster terrændæk?
 5. Hvor tyk skal betongulv være til gulvvarme?
 6. Hvor tykt lag beton på gulvvarme?
 7. Hvor tyndt kan man støbe beton?
 8. Hvor tyk skal dampspærren være?
 9. Hvordan er et terrændæk opbygget?
 10. Hvordan Kantisolere man?
 11. Hvordan efterisolerer man terrændæk?
 12. Hvad er et afretningslag?
 13. Hvor skal Fugtspærren ligge?
 14. Hvad er kravet til gulvisolering?
 15. Hvor meget isolering skal der i terrændæk?

Hvor tykt betonlag?

Beregninger. Generelt skal et betongulv være mindst 8 cm tykt. De nøjagtige beregninger skal helst laves af en specialist. Det er ofte også nødvendigt ved forbedringer af huset.

Hvor tykt skal terrændæk være?

Det kapillarbrydende lag skal forhindre fugten fra jorden i at trænge op i huset. Derfor skal det være minimum 150 mm tykt. Det støbte betonlag bør ikke være mindre end 100 mm, og det skal være armeret.

Hvad er terrændækket?

Terrændækket er den del af gulvkonstruktionen i et hus, som ligger direkte på jordoverfladen. Terrændækket slutter med overkanten af betongulvet. Det isolerer huset mod fugt og holder på varmen inde i huset.

Hvad koster terrændæk?

Cirka 3000 kroner per kvadratmeter, hvis du skal have lagt et helt nyt terrændæk under boligen. Cirka 2000 kroner per meter, hvis du vil have isoleret fundamentet og soklen udefra.

Hvor tyk skal betongulv være til gulvvarme?

Betonen skal have en tykkelse på mm. 9. Betonen afrettes til færdigt gulv. Det er meget vigtig, at over- gulvet har tæt kontakt med betongulvet, for at sikre en god jævn varme.

Hvor tykt lag beton på gulvvarme?

Du skal også sikre dig at der kommer tilstrækkelig med betonlag henover varmeslangerne, for at sikre god varmespredning. Man siger normalt skal varmeslanger overdækkes med minimum 50 mm beton. Med hensyn til om armeringsnet skal tilsluttes jord, er dette kun i vådrum som bryggers og badeværelser.

Hvor tyndt kan man støbe beton?

Formbeton. Skalflex Formbeton anvendes til udlægning af tynde slidlag, opbygning af fald i brusenicher m.m. Retningsgivende lagtykkelse op til 50 mm.

Hvor tyk skal dampspærren være?

Dampspærren må ikke ligge længere end 1/3 af isoleringstykkelsen inde i isoleringen fra den varme side. I fugtige miljøer fx badeværelset, skal dampspærren placeres helt på den varme side af varmeisoleringen.

Hvordan er et terrændæk opbygget?

Terrændæk er en gulvkonstruktion, der opbygges direkte på jordbunden. Kældergulve udføres konstruktionsmæssigt som almindeligt terrændæk. Konstruktionen bør kun anvendes, hvor terrænet er velegnet. Der må ikke være risiko for at grundvandet vil stå for højt og derved trænge ind i det kapillarbrydende lag.

Hvordan Kantisolere man?

kantisolering på 10-20 mm. Mellemrummet mellem gulvet og terrændæk isoleres med højst 75 mm isolering, og ved den sidste meter langs ydervæggene må der kun være 50 mm af hensyn til fugtproblematikker. Der bør være mindst 50 mm luft mellem isoleringen og undersiden af gulvbrædderne.

Hvordan efterisolerer man terrændæk?

Et nyt terrændæk kan opbygges på flere måder, men typisk foregår det sådan:
 1. De eksisterende gulve fjernes.
 2. Der graves ud.
 3. Et kapillarbrydende lag etableres.
 4. Der isoleres med trykfast isolering.
 5. Et nyt radonsikret betonlag støbes.
 6. Dampspærre udlægges.
 7. Der isoleres evt. mellem strøerne.
 8. Det nye gulv lægges.
26. nov. 2021

Hvad er et afretningslag?

Et afretningslag er det lag der ligger umiddelbart under betonsten og fliser i ca. 30 mm. tykkelse. Det skal være så tyndt et lag som muligt, da bæreevnen er begrænset.

Hvor skal Fugtspærren ligge?

En fugtspærre ligger man oftest mellem et betongulv og et trægulv. Her er det ikke af betydning om det er lamelgulv, laminatgulv eller gulvbrædder der skal lægges. Årsagen til at man placere fugtspærren lige netop dér er for at sikre at fugten ikke siver op igennem gulvet og giver fugtskader.

Hvad er kravet til gulvisolering?

Der skal normalt være ca. 300 mm isolering - eller en U-værdi på højst 0,1 W/m2K - for at du overholder Bygningsreglementets krav. Det vil normalt være rentabelt at efterisolere, hvis det sker samtidig med, at betonlaget bliver brudt op. I ældre huse vil den rentable isoleringstykkelse svare til fundamentets dybde.

Hvor meget isolering skal der i terrændæk?

Det nye terrændæk skal opfylde U-værdi-kravet på 0,10 W/m²K svarende til en isoleringstykkelse på ca. 300 mm mineraluld eller 250 mm mineraluld og 200 mm letklinker.