Table of Contents:

 1. Hvor bliver energien lagret i molekylet?
 2. Hvilken energiomsætning finder sted i Respirationsprocessen?
 3. Hvad er respiration i kroppen?
 4. Hvad skal planterne bruge den dannede glukose til?
 5. Hvad er nettoproduktion?
 6. Hvor på bladene sidder Spalteåbningerne?
 7. Hvor sidder Spalteåbning?
 8. Hvad er formålet ved at lave fotosyntese?
 9. Hvor foregår respiration i kroppen?
 10. Hvornår sker respiration?
 11. Hvad forbrændes ved respiration?
 12. Hvordan laver en plante glukose?
 13. Hvor optager planter CO2?
 14. Hvilke planter laver mest fotosyntese?

Hvor bliver energien lagret i molekylet?

Planter gemmer altså solens energi i form af sukkerdepoter som de herefter nedbryder for at bruge den kemiske energi gemt i sukkeret.

Hvilken energiomsætning finder sted i Respirationsprocessen?

Planters fotosyntese omdanner først energi fra sollys til kemisk bundet energi i glukosemolekyler. Respirationen overflytter derefter kemisk energi fra glukosemolekylerne til ATP. Fotosyntese efterfulgt af respiration giver derfor celler adgang til kemisk energi, som kan udnyttes direkte i cellernes livsprocesser.

Hvad er respiration i kroppen?

Respiration (cellulær respiration). De biokemiske processer hvorved levende celler udvinder kemisk energi fra ilt og organiske forbindelser. Ved almindelig aerob (iltet) respiration dannes der kuldioxid og vand som produkter.

Hvad skal planterne bruge den dannede glukose til?

Planter kan bruge glukose fra fotosyntesen, når de skal danne andre organiske stoffer som for eksempel stivelse, proteiner og fedtstoffer, men de kan også omsætte glukosemolekylet til energi i en proces, som hedder respiration.

Hvad er nettoproduktion?

Bruttoproduktionen er mængden af biomasse, som en gruppe organismer danner. Nettoproduktionen er bruttoproduktionen minus den biomasse, som organismerne forbrænder ved deres egen respiration.

Hvor på bladene sidder Spalteåbningerne?

Spalteåbningerne kan findes på oversiden og/eller undersiden af planters blade eller nåle. Via spalteåbningerne diffunderer gasser fra og til den fugtige, indre overflade inde i bladet. Denne indre overflade er fraktallignende og har et areal, der er ca. 50 gange bladets ydre overflade.

Hvor sidder Spalteåbning?

Spalteåbninger findes især på blade, hvor antallet kan være meget stort, fx 12.000 pr. cm2 på undersiden af blade af tobak. De kan findes på begge bladsider, men hos de fleste planter findes spalteåbninger kun på undersiden. Hos flydeblade, fx åkande, findes de kun på oversiden, således at de ikke tilstoppes af vand.

Hvad er formålet ved at lave fotosyntese?

Ved hjælp af solens energi kan planten sætte kuldioxid og vand sammen, så det bliver til druesukker og ilt. Druesukker - eller glukose som det hedder - kan omdannes til stivelse - som sammen med næringssaltene fra jorden bygges om til alle de andre stoffer, som træet består af.

Hvor foregår respiration i kroppen?

Energimolekylet kaldes ATP og kan bruges til at drive de energikrævende kemiske processer i cellen. Produktionen af ATP sker gennem en proces, der kaldes respiration. Respirationsprocessen foregår i cellens mitokondrier.

Hvornår sker respiration?

Respiration foregår både hos planter og dyr, i cellernes mitokondrier. Respiration er ikke afhængig af sollys og foregår derfor hele døgnet. Hos planter nedbrydes det sukker, som er dannet ved fotosyntese, ved brug af ilt, og der bliver frigivet energi til planten samt kuldioxid der frigives til omgivelserne.

Hvad forbrændes ved respiration?

Respiration er den proces, hvor kroppen bruger oxygen (O2) til at forbrænde sukker. Man beskriver ofte respirationen med følgende kemiske reaktionen, hvor sukker (C6H12O6) reagerer med oxygen og bliver til vand (H2O) og carbondioxid (CO2). Energien, som man får ud af respirationen er i form af ATP-molekyler.

Hvordan laver en plante glukose?

Ved fotosyntesen udnytter de grønne planter energi fra Solen til at omdanne kuldioxid (CO2) fra luften og vand fra jorden til sukker ((C6H12O6) og ilt (O2. Alle levende organismer skal bruge ilt for at kunne leve. Og derfor er fotosyntesen så vigtig for livet på jorden. Sukkerstoffet hedder glukose.

Hvor optager planter CO2?

Fotosyntese sker ved, at et træ optager CO2 via dets blade, når solen skinner på det. I bladet bliver CO2 bundet sammen med vand, hvorved det bliver lavet om til glukose. Træet omdanner herefter glukosen til dets grene, blade, rødder eller frugter. Den optagne CO2 forbliver dermed bundet i træet som kulstof.

Hvilke planter laver mest fotosyntese?

Under danske forhold er majs (C4) og sukkerroer (C3) de mest produktive planter. Det er ikke kun forholdet mellem fotosyntese og respiration, der er den begrænsende faktor for plantevækst. Planternes adgang til og anvendelse af vand og næringsstoffer er også væsentlige begrænsninger.