Table of Contents:

 1. Hvorfor går man i 10 klasse?
 2. Hvad kan man bruge 10 klasse til?
 3. Hvad skal jeg gøre efter 10 klasse?
 4. Hvor mange gange kan man tage 10 klasse?
 5. Hvad er et tilbudsfag?
 6. Hvilke niveauer er der på 10 klasse?
 7. Hvad sker der hvis man ikke består 10 klasse?
 8. Hvad er OSO opgave 10 klasse?
 9. Kan man gå i 10 klasse i en anden kommune?
 10. Kan man tage et sabbatår efter 10?
 11. Hvad skal jeg lave efter folkeskolen?
 12. Hvilket niveau er 10. klasse?
 13. Kan man blive smidt ud af 10. klasse?
 14. Hvad sker der hvis man dumper i 9 klasse?
 15. Kan man holde pause efter 9 klasse?

Hvorfor går man i 10 klasse?

”Mange unge betragter 10. klasse som en mulighed for at forberede sig fagligt eller personligt og fx dygtiggøre sig eller blive modne nok til at starte på en ungdomsuddannelse. De unge forventer, at 10. klasse kan gøre dem 'mere klar', og især de unge, der skal i 10.

Hvad kan man bruge 10 klasse til?

10. klasse består af en obligatorisk del og en valgfri del. Den obligatoriske del indeholder fagene: Dansk....Skolerne skal endvidere tilbyde undervisning i mindst 3 ud af følgende 12 fag:
 • Idræt.
 • Samfundsfag.
 • Kristendomskundskab/religion.
 • Naturfag.
 • Metal/motorværksted.
 • Byggeværksted.
 • Teknologiværksted.
 • Serviceværksted.

Hvad skal jeg gøre efter 10 klasse?

Direkte fra 9. eller 10. klasse
 • Omsorg, sundhed og pædagogik.
 • Kontor, handel og forretningsservice.
 • Fødevarer, jordbrug og oplevelser.
 • Teknologi, byggeri og transport.

Hvor mange gange kan man tage 10 klasse?

Det er muligt at gå i 8., 9. og 10. klasse to gange. Ligesom det er muligt at tage Folkeskolens afgangsprøver to gange.

Hvad er et tilbudsfag?

Forløbet kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i tysk. I 10. klasse er tysk et tilbudsfag. Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv.

Hvilke niveauer er der på 10 klasse?

Folkeskolen afsluttes på niveau G. Med 10 klasse bevæger du dig op på niveau E, og således gøres du fagligt klar til at kunne mestre det næste trin.

Hvad sker der hvis man ikke består 10 klasse?

Hvis du ikke består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, kan du prøve at forbedre dit resultat i 10. klasse. Hvis din skole tilbyder muligheden, kan du i 10.

Hvad er OSO opgave 10 klasse?

Alle elever i 10. klasse skal lave OSO, som betyder Obligatorisk Selvvalgt Opgave. Den skal tage afsæt i din uddannelsesplan og dit valg af ungdomsuddannelse. Du kan få vejledning hos eVejledning til dele af dit arbejde.

Kan man gå i 10 klasse i en anden kommune?

Ja. Efter folkeskolelovens § 36, stk. 2, er udgangspunktet, at et barn optages i skolen i det distrikt, hvor det bor eller opholder sig.

Kan man tage et sabbatår efter 10?

Svaret er: Ja! De fleste tænker, at et sabbatår kun kan lade sig gøre efter en færdiggjort ungdomsuddannelse. Men Egå Ungdoms-Højskole giver dig muligheden for også at tage et meningsfuldt sabbatår efter 9./10. klasse.

Hvad skal jeg lave efter folkeskolen?

En gymnasial uddannelse er en boglig ungdomsuddannelse, der giver adgang til de videregående uddannelser og forbereder dig på at læse videre. Hvis du vil tage en gymnasial uddannelse efter 9. klasse, kan du vælge mellem htx, hhx, stx samt hf, der varer 2 år. Htx, hhx og stx varer alle 3 år.

Hvilket niveau er 10. klasse?

Folkeskolen afsluttes på niveau G. Med 10 klasse bevæger du dig op på niveau E, og således gøres du fagligt klar til at kunne mestre det næste trin. Ønsker du en gymnasial uddannelse, vil du være godt på vej mod det krævede niveau.

Kan man blive smidt ud af 10. klasse?

I bekendtgørelsen bliver det fastslået, at folkeskolen ikke kan bortvise en elev, men skolelederen kan overflytte eleven til en anden klasse på skolen eller til en anden folkeskole i kommunen, hvis denne skoles leder er indforstået med det.

Hvad sker der hvis man dumper i 9 klasse?

Hvis du ikke består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, kan du prøve at forbedre dit resultat i 10. klasse. Hvis din skole tilbyder muligheden, kan du i 10.

Kan man holde pause efter 9 klasse?

Kan man tage et sabbatår efter 9. eller 10. klasse? Svaret er: Ja!