Table of Contents:

  1. Hvad kendetegner metafor?
  2. Hvad kan metaforer?
  3. Hvad er metafor og billedsprog?
  4. Hvad bruger man ordsprog til?
  5. Hvornår bruger man metaforer?
  6. Hvad gør ordsprog i en tekst?
  7. Hvad gør ordsprog ved en tekst?

Hvad kendetegner metafor?

En metafor er et sprogligt udtryk, som ikke skal forstås bogstaveligt, men i overført betydning, dvs. at noget skal læses mellem linjerne – at noget ikke siges direkte, men kræver tolkning, såfremt man som læser eller tilhører vil have noget meningsfuldt ud af det.

Hvad kan metaforer?

Metafor (af græsk: metafora, meta = hen til, phorein = at bevæge) er et sprogligt billede, hvor en konkret genstand bruges som et billede på en anden, mere abstrakt genstand. Herved bliver den abstrakte genstand lettere at forstå.

Hvad er metafor og billedsprog?

Først og fremmest benyttes betegnelsen billedsprog om sprog i overført betydning, herunder metaforer. Det er billedsprog, når man beskriver noget via sammenligninger, for eksempel stærk som en bjørn eller smuk som et stjerneskud. Her tydeliggør ordet 'som', at der er tale om en sammenligning.

Hvad bruger man ordsprog til?

Et ordsprog er en sproglig vending, der kort udtrykker en erfaring eller en leveregel – en morale, som man kan lære af. Ordsprog er faste sproglige vendinger. Ordsprog har ofte en overført eller billedlig betydning, men ikke altid. Ordsprog er ofte anonyme – vi ved som regel ikke præcis, hvem der har lavet dem.

Hvornår bruger man metaforer?

De metaforer, vi bruger til at beskrive et bestemt fænomen, har indflydelse på, hvordan vi oplever fænomenet, og hvad vi ser af muligheder.

Hvad gør ordsprog i en tekst?

Ordsprog er en fast sproglig vending som kan stå som en selvstændig tekst der udtrykker et generaliserende udsagn og reproduceres blandt sprogbrugerne. Ken Farø: "Ordsprog i nutidsdansk: funktioner og problemer".

Hvad gør ordsprog ved en tekst?

Et ordsprog er en sproglig vending, der kort udtrykker en erfaring eller en leveregel – en morale, som man kan lære af. Ordsprog er faste sproglige vendinger. Ordsprog har ofte en overført eller billedlig betydning, men ikke altid. Ordsprog er ofte anonyme – vi ved som regel ikke præcis, hvem der har lavet dem.