Table of Contents:

 1. Er der religionsfrihed i Danmark ifølge grundloven?
 2. Hvad er en fri forfatning?
 3. Hvad blev ændret i 1915?
 4. Hvor mange paragraffer er der i Danmark?
 5. Hvilke ændringer er der sket i grundloven?
 6. Hvad er forskellen mellem en stat og nation?
 7. Hvad betyder paragraf 77?
 8. Hvor lang tid tog det de amerikanske nybyggere at få deres uafhængighed fra England?
 9. Hvorfor var det banebrydende at der med grundloven kom religionsfrihed i Danmark?
 10. Hvornår får vi religionsfrihed i Danmark?
 11. Hvad er Novemberforfatningen?
 12. Hvad er et indskrænket monarki?
 13. Hvem ændrede grundloven i 1915?

Er der religionsfrihed i Danmark ifølge grundloven?

§ 67. Borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning, dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden.

Hvad er en fri forfatning?

En forfatning, konstitution eller grundlov lægger de politiske rammer for en nationalstat eller anden form statssamfund. En af de centrale ideer med den moderne forfatning er at sikre alle borgere grundlæggende rettigheder og dermed fravær af vilkårlige overgreb fra lovgivningsmagtens side.

Hvad blev ændret i 1915?

I 1915 sikrede en grundlovsændring den lige og almindelige valgret. Det indebar tre vigtige ændringer: For det første blev valgretten udvidet, så også kvinderne og tjenestefolk uden egen husstand fik valgret.

Hvor mange paragraffer er der i Danmark?

En metode blev fundet til at estimere antallet af §er i de danske love. Den blev brugt på to forskellige antageligvis repræsentative samlinger af hver 25 love. Resultaterne var nogenlunde de samme. Det blev estimeret at der findes omtrent 67,000 §er i de danske love.

Hvilke ændringer er der sket i grundloven?

Siden grundloven blev vedtaget i 1849, er den blevet ændret i 1866, 1915, 19. Når grundloven kun er ændret få gange, skyldes det ifølge ”Derfor grundloven” (se kilder) bl. a., at den er så vanskelig at ændre. Det skyldes også, at teksten er generel og ikke går i detaljer.

Hvad er forskellen mellem en stat og nation?

"Stat" forveksles ofte med "nation", men hvor "nationen" betegner den gruppe mennesker, der lever i det ovennævnte område, så er staten den enhed, der udøver den særlige magt, som den har monopol på: Magtudøvelser, som hvis de udføres af andre end staten betragtes som forbrydelser eller vold: Kun en stat kan ...

Hvad betyder paragraf 77?

Enhver er berettiget til på tryk, i skrift og tale at offentliggøre sine tanker, dog under ansvar for domstolene. Censur og andre forebyggende forholdsregler kan ingensinde påny indføres.

Hvor lang tid tog det de amerikanske nybyggere at få deres uafhængighed fra England?

Under krigen erklærede staterne samlet, at de havde ret til at være uafhængige af England. Efter over otte års krig vandt kolonisterne endeligt og begyndte arbejdet med den forfatning som skulle samle de 13 kolonier i Amerikas Forenede Stater.

Hvorfor var det banebrydende at der med grundloven kom religionsfrihed i Danmark?

I Danmark var der i henhold til Kongeloven af 1665 religionstvang, og Christian 5. s Danske Lov fastsatte sanktioner for fremmed religionsudøvelse. Reglerne blev dog lempet under enevælden, og religionsfrihed indførtes ved Grundloven af 1849.

Hvornår får vi religionsfrihed i Danmark?

Med grundloven af 1849 indførtes i Danmark både borgernes fulde trosfrihed, samtidig med at det blev fastslået, at den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke.

Hvad er Novemberforfatningen?

Novemberforfatningen fra den 18. november 1863 var et forsøg på at løse de forfatningsmæssige problemer, som helstaten befandt sig i efter indførelsen af Helstatsforfatningen i 1855. Helstaten bestod af kongeriget Danmark og de tre hertugdømmer Slesvig, Holsten og Lauenborg. Slesvig var problemets omdrejningspunkt.

Hvad er et indskrænket monarki?

Konstitutionelt monarki (indskrænket monarki) er et regeringssystem, hvor statsoverhovedet (monarken) er bundet af en forfatning i modsætning til absolut monarki, hvor monarken har uindskrænket politisk magt. I et konstitutionelt monarki overgår posten som statsoverhoved ved arv inden for en kongelig familie.

Hvem ændrede grundloven i 1915?

Første forslag til ændring fra Det Radikale Venstre Det Radikale Venstre fremsætter forslag til ny grundlov, der skal sikre almindelig stemmeret for mænd og kvinder fra 25-årsalderen, uanset om de er tyende eller ej. Landstinget skal vælges af by- og sogneråd.