Table of Contents:

 1. Hvordan er små og store sten transporteret til Danmark?
 2. Hvordan er sten opstået?
 3. Hvor gammel er en sten?
 4. Hvor kan man finde flotte sten?
 5. Kan man finde krystaller på stranden?
 6. Hvor kommer strandsten fra?
 7. Hvornår blev sten opfundet?
 8. Hvad består det danske grundfjeld af?
 9. Hvordan kan man aldersbestemme sten?
 10. Hvor kan man finder sten til at male på?
 11. Hvor finder man rullesten?
 12. Hvilke sten finder man på stranden?

Hvordan er små og store sten transporteret til Danmark?

De fleste danske sten er transporteret hertil af isstrømme under istiderne, og er udvalgt så de både fortæller istidshistorie men også fortæller om de mest almindelige bjergarter omkring os og har en aldersspredning, så de kan vise en tidsrejse i vores meget gamle forhistorie.

Hvordan er sten opstået?

Eruptive sten er dannet ud fra smeltet magma. Sedimentsten er opstået ved sammenpresning af nedbrudte bjergarter. Metamorfe sten blev skabt ved opvarmning, omlejring og sammenpresning i stor dybde af eruptiver eller sedimenter. I de tilfælde, hvor der findes aftryk af organisk materiale i stenen, taler man om fossiler.

Hvor gammel er en sten?

Hvor gamle er stenene? Gnejs og granit, der findes i det danske område, er dannet ved flere hændelser gennem perioden 2100 millioner år – 900 mio. år før nu. Sandsten og kalksten er dannet gennem de sidste 600 mio.

Hvor kan man finde flotte sten?

Er du på jagt efter hulsten, skal du gå efter kyster med meget flint. Er du smuttypen, skal du gå efter strande med mange gnejs og sandsten, der har tendens til at blive flade med tiden. Steder med meget bølgeenergi, som den sjællandske nordkyst, giver også gode smutsten, fordi stenene poleres i brændingen.

Kan man finde krystaller på stranden?

Granitten har karakteristiske øjer af store krystaller , i en mere fin og ofte sort grundmasse. De store krystaller er mineralet feldspat og den varierer i farve fra brun over rød til lysegul. De få store kvartskort kan ofte have en flot blå nuance, som gør ledeblokken mere i øjenfaldende på stranden.

Hvor kommer strandsten fra?

De røde sandsten er farvet af jernforbindelser og dannet i iltrige miljøer. De grønne sten er dannet i havet og farvet af mineralet glaukonit. Sandsten kan være dannet på Bornholm eller kommet hertil med isen fra landene omkring os og er dannet for ca. 500 mio.

Hvornår blev sten opfundet?

Her er stenene 4,03 milliarder år gamle.

Hvad består det danske grundfjeld af?

Grundfjeldet består af bjergarter som granit og gnejs, og er dannet mange kilometer nede i jordskorpen, og adskiller sig derved fra alt andet i den danske undergrund.

Hvordan kan man aldersbestemme sten?

»Man kan aldersbestemme sten på forskellige måder. For eksempel ved at måle henfald af radioaktive stoffer i stenen, eller ved at se på hvilken sammenhæng stenen findes i. På den måde kan man kan enten finde den absolutte alder eller den relative alder,« siger Paul Martin Holm.

Hvor kan man finder sten til at male på?

Hvor Finder Man Sten Til At Male På?
 • Stranden: Et af de bedre steder at finde flotte afrundede sten er ved stranden.
 • Skoven: Det samme gør sig gældende, hvis du vælger at tage på en tur i skoven for at finde sten.
 • Gåtur: Du kan selvfølgelig også gå en tur, der hvor du bor.

Hvor finder man rullesten?

Under kraftige pålandsstorme kan grus og sand, men også større sten, blive transporteret højere op på stranden og aflejret i såkaldte rullestensstrandvolde parallelt med kystlinjen (figur 7-44).

Hvilke sten finder man på stranden?

stranden kan man eksempelvis finde granitter og gnejser – sten der er mellem 1 og 2 mia. år gamle! Man kan finde røde sandsten, der blev dannet for mere end 600 mio år siden, stort set samtidig med de første flercellede dyr.