Table of Contents:

 1. Hvilken side har man Hegnspligt?
 2. Hvem skal fjerne grene fra naboens træ?
 3. Hvem dækker hvis naboens træ vælter i stormen?
 4. Kan nabo kræve træ fjernet?
 5. Hvem skal betale landmåler?
 6. Hvem sætter skelpæle?
 7. Hvad er Fælleshegn?
 8. Hvor høje må træer være i villakvarter?
 9. Hvor højt må et træ være i et villakvarter?
 10. Kan man klage over naboens træer?
 11. Hvornår vælter træer?
 12. Hvem har ansvaret for væltede træer?
 13. Hvad er straffen for at fælde naboens træ?
 14. Hvordan får man et træ til at gå ud?
 15. Hvor høje må naboens træer være?

Hvilken side har man Hegnspligt?

Hegnsloven indeholder en almindelig regel om hegnspligt i naboskel. Hegnspligten betyder, at enhver grundejer som udgangspunkt kan stille krav om, at naboen deltager i arbejdet og udgifterne ved opsætning og vedligeholdelse af et fælleshegn.

Hvem skal fjerne grene fra naboens træ?

Grenene udgør sikkerhedsfare. I tilfælde 3 skal du kontakte det lokale hegnssyn, som kan pålægge naboen at beskære træet. Man har ikke nødvendigvis pligt til at fjerne grene fra træer, der hænger ind over naboskel, men det vil selvfølgelig være god stil at imødekomme sin nabos ønsker.

Hvem dækker hvis naboens træ vælter i stormen?

Forsikring dækker ikke oprydning af væltet træ efter storm Har træet skadet dit hus, bil eller et andet forsikret objekt, kan du dog melde disse skader til din forsikring. Forsikringen vil så dække skaderne og den oprydning, der er nødvendig for at udbedre skaderne, så længe skaderne er sket under storm.

Kan nabo kræve træ fjernet?

Skygge fra naboens træer er kilde til mange voldsomme nabokonflikter, for loven giver ikke mange muligheder for at kræve træer fjernet. Kun hvis træet rækker over skel, giver enkelte regler dig ret til at beskære de invaderende grene, og der kan være lokale regler fastsat af grundejerforeningen.

Hvem skal betale landmåler?

Det påhviler den, der ønsker skelforretning at betale omkostningerne. Dog kan det overlades til det kommunale hegnssyn at træffe afgørelse om fordeling af omkostningerne, såfremt den ene part ønsker det.

Hvem sætter skelpæle?

Normalt skal du have hjælp af en landinspektør til at få fat i målebladene, Men det er også muligt selv at finde skelpælene på din grund. Landinspektør Kristian Baatrup viser dig i denne video, hvordan du kan finde skelpæle på din grund og forklarer, hvad du gør, hvis du er i tvivl om, hvor skellet er placeret.

Hvad er Fælleshegn?

Et fælleshegn er karakteriseret ved, at det står lige i skellinjen. Kig efter skelpæle eller et matrikelkort for at finde skellinjen. En landinspektør kan fastlægge skellet ved tvivl eller uenighed. Et fælleshegn skal passe ind i omgivelserne og tydeligt adskille din og din nabos grund.

Hvor høje må træer være i villakvarter?

Ingen regler for træer på din egen grund Og der er heller ingen grænser for, hvor højt træet må blive.

Hvor højt må et træ være i et villakvarter?

Svar: Et træ må være lige så højt, som det er i stand til at vokse. Der gælder ingen regel om, at et træ højst må være hegnets højde plus afstanden til skel.

Kan man klage over naboens træer?

Er du generet af din nabos træer, er det en god idé at kende reglerne i Hegnsloven. Udgangspunktet er, at du ikke må skære grene af naboens træer. Og det er uanset, om de skygger, eller grenene går ind over din grund. Du kan heller ikke kræve, at din nabo selv går i gang med motorsaven.

Hvornår vælter træer?

Træer med højtliggende, flade rødder vælter altid som de første, når stormen bliver kraftig nok. Det gælder særligt graner. Store enkeltstående træer midt på plænen kan også have svært ved at klare kraftig vind. Høje træer med skæv vækst og dermed ubalance i kronen har også større sandsynlighed for at vælte.

Hvem har ansvaret for væltede træer?

Ifølge Byggeloven er enhver grundejer forpligtet til at holde både ejendom og ubebyggede arealer i forsvarlig stand. Det betyder bl. a., at naboens træer ikke må være i risiko for at vælte – gør de det alligevel, vil din nabo typisk være ansvarlig for at rydde op og udbedre evt. skader.

Hvad er straffen for at fælde naboens træ?

Bestemmelsen straffer den, der ødelægger, beskadiger eller bortskaffer ting, der tilhører en anden. Straffen er bøde eller i grovere tilfælde fængsel. I en sag bedømt i 2020 blev straffen for et ægtepar, der fældede 10 store træernaboens grund, betinget fængsel i 30 dage.

Hvordan får man et træ til at gå ud?

Slå et kobbersøm ind i et træ, du ønsker skal væk, så går træet ud. Sådan lyder en sejlivet myte. Men ifølge seniorrådgiver Palle Kristoffersen, Skov og Landskab, Københavns Universitet, er det kun en myte.

Hvor høje må naboens træer være?

Dansk lovgivning indeholder ingen regler om træers højde. Derfor kan din nabo fuldt ud lovligt have et 10, 20 eller 30 meter højt træ, som står cirka halvandet meter fra skellet ind til dig. Har din nabo derimod en række træer, der står med kort afstand og tæt på skellet, kan der være tale om et såkaldt eget hegn.