Table of Contents:

 1. Hvad er depressive vrangforestillinger?
 2. Hvad er unipolar depression?
 3. Er depression en psykose?
 4. Kan man få kronisk depression?
 5. Hvad skyldes vrangforestillinger?
 6. Hvad er forskellen på unipolar og bipolar?
 7. Hvad er sammenhæng mellem angst og depression?
 8. Hvordan opleves en psykose?
 9. Kan man helbredes for depression?
 10. Hvor længe kan man have en depression?
 11. Hvad er paranoide vrangforestillinger?
 12. Hvad er forskellen på vrangforestillinger og hallucinationer?

Hvad er depressive vrangforestillinger?

Depressive vrangforestillinger: hvor man for eksempel føler sig som et ringe menneske eller har tanker om, at man er skyldig og burde straffes. Man kan også være overbevist om, at man fejler noget alvorligt. Megalomane vrangforestillinger: hvor man har forestillinger om egen storhed, fortræffelighed eller magt.

Hvad er unipolar depression?

Betegnelsen ”unipolar depression” bruges om depression, hvor der ikke tidligere har været manier eller såkaldte hypomanier. Når en person udelukkende har perioder med unipolar depression, taler man om periodisk eller tilbagevendende depression.

Er depression en psykose?

Ved svære depressioner opstår der sommetider psykotiske symptomer. Det kan være i form af vrangforestillinger eller hallucinationer. En vrangforestilling kan fx være en forestilling om, at man er skyld i en ulykke.

Kan man få kronisk depression?

En kronisk depression betyder udelukkende, at depressionen har varet i mere end to år. Ikke om tilstanden kan behandles eller ej. Eller hvor svær depressionen er. Cirka hver femte, der oplever en depression, er i risiko for at tilstanden bliver mere kronisk og derved varer i mere end to år.

Hvad skyldes vrangforestillinger?

Det kan skyldes arvelige forhold, biologiske påvirkninger, fx rusmidler, eller pludselige eller langvarige psykologiske belastninger. Meget ofte er det en kombination af forskellige årsager, der fremkalder psykosen. Men i mange tilfælde kender vi ikke årsagen.

Hvad er forskellen på unipolar og bipolar?

Depression som led i bipolar lidelse er kendetegnet ved de samme symptomer som den unipolare depression (depressioner uden mani eller hypomani). Kernesymptomerne er nedtrykthed, nedsat energi og nedsat lyst. Søvnen og appetitten er typisk forstyrret, ligesom der ofte ses vanskeligheder med koncentration og hukommelse.

Hvad er sammenhæng mellem angst og depression?

Depression er en psykisk sygdom. Den viser sig ved, at man er vedvarende nedtrykt, har nedsat lyst og interesse, nedsat energi og er mere træt end normalt. Depression er en sygelig tilstand, som ikke skyldes dovenskab, personlig svaghed eller mangel på evne til at tage sig sammen.

Hvordan opleves en psykose?

Typiske psykotiske symptomer er hallucinationer, dvs. det at høre stemmer, som ikke er til stede, men som alligevel opleves som virkelig, mens de står på, og vrangforestillinger, dvs. have en forvrænget opfattelse af virkeligheden, eksempelvis føle sig forfulgt, overvåget eller påvirket udefra.

Kan man helbredes for depression?

Alle som har depression skal have psykologisk behandling i form af støtte. Ved en mild depression kan dette være den eneste behandling, man behøver. Ved alvorlig depression er det kun antidepressiv medicin, der i videnskabelige undersøgelser har vist at have god effekt.

Hvor længe kan man have en depression?

Uden behandling varer en depression cirka 6 måneder, men der er store variationer. Hos nogle kan den vare et år. Depressioner kan komme igen efter kortere eller længere tids forløb (måneder til år).

Hvad er paranoide vrangforestillinger?

Hvad er symptomerne ved paranoid psykose? De vrangforestillinger, som man ser ved paranoia, er ukorrekte påstande om vor fælles omverden. Det er ikke bizarre vrangforestillinger som ved skizofreni. Den paranoide mangler indsigt og forstår ikke, at noget er galt.

Hvad er forskellen på vrangforestillinger og hallucinationer?

Vrangforestillinger er ideer og oplevelser, der ikke har hold i virkeligheden, men som personen med demens oplever som sande. Det kan fx være en ubegrundet frygt for, at andre har ondt i sinde eller vil stjæle personens ting. Hallucinationer er sanseoplevelser, som kun opleves af personen med demens.