Table of Contents:

  1. Hvordan finder man omkredsen af et parallelogram?
  2. Hvordan finder man rumfang af parallelogram?
  3. Er en rombe et parallelogram?
  4. Er rektangel?
  5. Hvordan ser en rombe ud?

Hvordan finder man omkredsen af et parallelogram?

Et parallelogram er en firkant, hvor siderne er parvist parallelle. Man finder arealet af parallelogrammet ved at gange højden med grundlinjen.

Hvordan finder man rumfang af parallelogram?

En kasse, der er sammensat af rektangler (dvs. alle vinkler er 90 grader) er let at beregne rumfanget af. Man ganger simpelthen bare længde, bredde og højde med hinanden.

Er en rombe et parallelogram?

En rombe (ses undertiden stavet rhombe) er et parallelogram, hvor alle fire sider har samme længde. Det gælder, at to modstående sider er parallelle. De modstående vinkler er lige store og diagonalerne er normale (vinkelrette) i forhold til hinanden.

Er rektangel?

Et rektangel er en plan firkant, hvori modstående sider er lige lange, og alle fire vinkler er rette (90°). Firkanten på illustrationen til højre er et rektangel; bemærk at de røde hjørner der er indtegnet, blot symboliserer at hjørnerne danner rette vinkler; de er ikke en del af selve rektanglet.

Hvordan ser en rombe ud?

En rombe (ses undertiden stavet rhombe) er et parallelogram, hvor alle fire sider har samme længde. Det gælder, at to modstående sider er parallelle. De modstående vinkler er lige store og diagonalerne er normale (vinkelrette) i forhold til hinanden. Hvor d1 og d2 er de 2 diagonaler.