Table of Contents:

  1. Hvordan beregner man diagonalen i et parallelogram?
  2. Er et parallelogram et trapez?
  3. Hvordan finder man omkredsen af parallelogram?
  4. Kan et rektangel være et parallelogram?
  5. Er alle firkanter kvadrater?
  6. Hvad hedder en aflang firkant?
  7. Hvordan kan man se at en trapez er en trapez?
  8. Hvordan finder man en omkreds?
  9. Hvad er diagonalmål?
  10. Hvad kendetegner en diagonal?

Hvordan beregner man diagonalen i et parallelogram?

I et parallelogram er de modstående sider lige lange. Diagonalerne halverer hinanden. Arealet fås som højden gange grundlinjen.

Er et parallelogram et trapez?

Et trapez med to par af parallelle sider kaldes et parallelogram. Når man en sjælden gang møder betegnelsen trapez i daglig tale, betyder det oftest et trapez som ikke er et parallelogram, på samme måde som et rektangel ofte bruges i betydningen et rektangel som ikke er et kvadrat.

Hvordan finder man omkredsen af parallelogram?

Et parallelogram er en firkant, hvor siderne er parvist parallelle. Man finder arealet af parallelogrammet ved at gange højden med grundlinjen.

Kan et rektangel være et parallelogram?

Parallelogram. Et parallelogram er en firkant, hvor siderne overfor hinanden er parallelle. Hjørnerne kan være noget andet end 90°. Et parallelogram hvor vinklerne er 90° kaldes også et rektangel.

Er alle firkanter kvadrater?

Kvadratet er den simpleste form for firkant, idet alle dens hjørner er retvinklede og alle dens sider er lige lange. Man også kalde et kvadrat for en regulær firkant. En regulær firkant har 4 symmetriakser, da antallet af symmetriakser i en regulær polygon er det samme som antallet af sider.

Hvad hedder en aflang firkant?

Et kvadrat har fire lige lange sider, og alle hjørner danner rette vinkler, dvs. måler 90 grader. Et parallelogram har parvis lige lange sider og hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler. Siderne bliver parvis parallelle.

Hvordan kan man se at en trapez er en trapez?

Et trapez er en firkant, hvor to af siderne er parallelle. De parallelle sider kalder vi og . De øvrige sider kunne man have kaldt og , men de er ligegyldige, når vi skal finde arealet. Man lægger altså de to parallelle sider sammen, ganger med højden og dividerer med to.

Hvordan finder man en omkreds?

Omkredsen af en figur findes ved at måle længden af kanten af en figur. Man kan forestille sig, at man lægger et målebånd rundt om figuren og aflæser længden. Man finder omkredsen af en figur ved at måle rundt langs kanten af figuren.

Hvad er diagonalmål?

Diagonal, det linjestykke, der i en polygon forbinder to vinkelspidser uden at være en af dens sider. En polygon med n sider har n(n−3)/2 diagonaler.

Hvad kendetegner en diagonal?

En diagonal er en linje, som forbinder to vinkler, og ikke er en kant (i en figur med mindst 4 kanter).