Table of Contents:

  1. Hvorfor er alle ligesidede trekanter også er ligebenede?
  2. Hvad kaldes en trekant der har 60 grader i alle vinkler?
  3. Hvordan finder man en vinkel i en ligebenet trekant?
  4. Hvad er arealet af en ligebenet trekant?
  5. Hvornår er trekanter Ligedannet?
  6. Hvornår er en trekant Ligedannet?
  7. Hvordan beregner man en ligesidet trekant?

Hvorfor er alle ligesidede trekanter også er ligebenede?

Hvis alle tre sider i en trekant er lige lange, kalder vi den ligesidet. Hvis det kun er to af siderne, der er lige lange, så kalder vi den ligebenet. De to lige lange sider kalder vi for "benene", mens den tredje side kaldes for grundlinjen.

Hvad kaldes en trekant der har 60 grader i alle vinkler?

En ligesidet trekant er en trekant hvor alle siderne er lige lange. På grund af symmetri er vinklerne også lige store, nemlig 60o grader (vinkelsummen i enhver trekant er 180o grader).

Hvordan finder man en vinkel i en ligebenet trekant?

Da siderne AB og AC er lige lange, så er trekanten ligebenet. Dermed er ∠B = ∠C. Vinkel B er 70°. Da ∠B = ∠C, så er vinkel C også 70°.

Hvad er arealet af en ligebenet trekant?

Arealet af en trekant er givet ved en halv højde gange grundlinje, hvor grundlinjen er (længden af) en af trekantens sider, og højden er (længden af) det linjestykke som står vinkelret på grundlinjen, og som skærer det hjørne som ligger over for grundlinjen.

Hvornår er trekanter Ligedannet?

Vi siger, at to trekanter er ensvinklede (eller ligedannede), hvis deres vinkler er parvist lige store. Ensvinklede trekanter vil have samme form, og den eneste forskel på dem vil være, at den ene er en forstørrelse/formindskelse af den anden.

Hvornår er en trekant Ligedannet?

Vi siger, at to trekanter er ensvinklede (eller ligedannede), hvis deres vinkler er parvist lige store. Ensvinklede trekanter vil have samme form, og den eneste forskel på dem vil være, at den ene er en forstørrelse/formindskelse af den anden.

Hvordan beregner man en ligesidet trekant?

  1. Areal af en ligesidet trekant på siden. A r e a = 3 4 a 2 \displaystyle{Area = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2 } Area=​4​​√​3​​​​​a2​ =0. ...
  2. Arealet af en ligesidet trekant i højden. A r e a = h 2 3 \displaystyle{ Area = \frac{h^2}{\sqrt{3}} } Area=​√​3​​​​​h2​​​ =0. ...
  3. Areal af en ligesidet trekant af den indskrevne cirkel.