Table of Contents:

  1. Hvorfor bøn?
  2. Hvorfor skal man bede i islam?
  3. Hvad er en Amen?
  4. Hvem kalder til bøn islam?
  5. Hvem beder islam til?

Hvorfor bøn?

Bøn har til alle tider fundet sted i kristendommen. Fundamentet for den kristnes bøn udspringer af troen på en personlig Gud, der elsker mennesket og ønsker at kommunikere med det. Derfor ses bønnen som kommunikation eller samtale mellem mennesker og Gud.

Hvorfor skal man bede i islam?

Udover troen på Allah og troen på at Allah hører ens bøn, er der også andre grunde til at bede. Det kan være af sociale grunde når man sammen er i moskéen om fredagen og beder, eller det kan være af individuelle grunde, for at opnå sjælero og kontemplation.

Hvad er en Amen?

Amen er et hebraisk ord, der betyder: at stå fast, være til at stole på, være bestandig. Men også denne betydning ligger i ordet: "tro", "sandhed", "trofasthed" . Når jøder , muslimer og kristne siger "Amen" som afslutning på deres bønner, er det den enkeltes svar: Ja, sådan er det, det står jeg ved.

Hvem kalder til bøn islam?

Moskeer kan have en eller flere minareter, hvorfra bedeudråberen (muaddhin) kalder til bøn (adhan). Ved de daglige tidebønner ledes disse (salah) af en imam, oftest af en ansvarshavende, der er tilknyttet moskeen. Før de rituelle tidebønner er en rituel afvaskning påkrævet (abdest, wudu på arabisk).

Hvem beder islam til?

Kvinder og mænd beder ofte hver for sig. Nogle moskeer har forskellige rum til mænd og kvinder. Andre steder beder kvinderne hjemme, mens mændene går i moske. Det er derfor, onklen følges med Ammar og Mohammad til moskeen, og tanten bliver hjemme sammen med pigerne.