Table of Contents:

  1. Hvad er synonyme lægemidler?
  2. Er medicinens navn og indholdsstof det samme?
  3. Hvordan ser man om 2 lægemidler er synonyme?
  4. Hvad er medicinadministration?
  5. Hvordan godkendes lægemidler?
  6. Hvor lang tid virker en depottablet?
  7. Hvad betyder substitutions?
  8. Hvad betyder selvmedicinering?
  9. Er kopimedicin det samme?
  10. Hvad er biotilgængelighed udtryk for?

Hvad er synonyme lægemidler?

Lægemidler med samme aktive indholdsstof i beslægtede lægemiddelformer kan indbyrdes erstatte hinanden. Ordningen kaldes generisk substitution af synonyme lægemidler, og den har været anvendt siden november 1991.

Er medicinens navn og indholdsstof det samme?

Medicinens navn kan være forskelligt, og hjælpestoffer, form og farve ligeså, men den har altid det samme aktive indholdsstof. Desuden kan indlægssedlerne være lidt forskellige, da medicinalfirmaerne hver især udarbejder deres egen indlægsseddel.

Hvordan ser man om 2 lægemidler er synonyme?

Synonyme lægemidler: Lægemidler med samme aktive indholdsstof, samme lægemiddelform og samme styrke er synonyme.

Hvad er medicinadministration?

Ved medicindispensering forstås op hældning, optrækning og blanding af medicin samt dosering. Ved medicinadministration forstås udlevering og givning af medicin.

Hvordan godkendes lægemidler?

Alle undersøgelser af lægemidler på mennesker i Danmark skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen og af Videnskabsetisk Komité. Desuden skal deltagerne i forsøget informeres både mundtligt og skriftligt om, at der er tale om en lægemiddelafprøvning, og de skal på forhånd acceptere at deltage.

Hvor lang tid virker en depottablet?

Den langsomme frigørelse af lægemidlet gør, at virkningen først kommer efter nogle timer. Mange depottabletter hedder "Retard" efter navnet, da præparatet har en "retarderet" (forsinket) virkning. Depottabletter mod fx smerter egner sig derfor kun til behandling af kroniske smerter og ikke til akutte smerter.

Hvad betyder substitutions?

Substitution (lingvistik) – erstatning af tegn eller grupper af tegn inden for lingvistik. Substitution (matematik) – erstatning af matematiske udtryk. Substitution (økonomi) – muligheden for at erstatte en vare eller gode med en anden. Substitution (medicin) – erstatning af ét lægemiddel med et billigere lægemiddel.

Hvad betyder selvmedicinering?

Selvmedicinering er når man bruger et lægemiddel uden at konsultere en læge. Det er almindeligt med selvmedicinering med håndkøbsmedicin ved banale lidelser som forkølelse, hovedpine eller småskader. Det er vigtigt at søge læge hvis: Symptomerne varer ved over en uge, eller hvis de forværres.

Er kopimedicin det samme?

Generisk medicin er lægemidler, der indeholder det samme aktive stof som et originalprodukt. Det betyder, at det virker på samme måde, og at man kan forvente de samme bivirkninger. Generisk medicin kaldes også for "kopimedicin", men den betegnelse er misvisende, da den også bruges om forfalsket medicin.

Hvad er biotilgængelighed udtryk for?

Biotilgængelighed er et udtryk for, hvor effektivt næringsstoffer absorberes og udnyttes af kroppen. En høj biotilgængelighed betyder, at kroppen får meget ud af fødevarens næringsstoffer. Æg har en optagelsesprocent af protein på 97%, hvilket gør biotilgængeligheden af dette næringsstof høj.