Table of Contents:

 1. Hvor lang tid gælder ophavsretten?
 2. Hvornår udløber copyright på musik?
 3. Hvornår udløber ophavsretten til Den Lille Havfrue?
 4. Hvem ejer rettighederne?
 5. Hvad kaldes afgifter for udnyttelse af ophavsret?
 6. Hvad er aftalelicens?
 7. Hvordan undgår man copyright?
 8. Hvem har rettighederne til den lille havfrue?
 9. Hvem har ophavsretten til Den Lille Havfrue?
 10. Hvor meget må man bruge af en sang?
 11. Hvad sker der hvis man ikke betaler Koda?
 12. Hvad er en immateriel rettighed?

Hvor lang tid gælder ophavsretten?

Hvor længe gælder ophavsretten? Ophavsretten varer hele ophavsmandens levetid og 70 år efter, vedkommende går bort. I visse tilfælde er beskyttelsen dog kortere, eksempelvis ved fremførelse af musiknumre, hvor ophavsretten er 50 år efter, ophavsmanden går bort.

Hvornår udløber copyright på musik?

Ifølge den danske ophavsretslov (kapitel 4) gælder ophavsretten til et værk som hovedregel 70 år efter rettighedshaverens dødsår. Når ophavsretten er udløbet, ophører eneretten og alle kan dermed, indenfor rammerne af god skik og brug, fremstille, sprede og vise eksemplarer af værket og fremføre det offentligt.

Hvornår udløber ophavsretten til Den Lille Havfrue?

Ophavsretten for Den lille Havfrue løber frem til 1. januar 2030, idet Edvard Eriksen døde 12. januar 1959 og der er beskyttelse 70 hele år fra næste årsstart (1960) – til og med 31. december 2029.

Hvem ejer rettighederne?

Hvis en immateriel ret er opstået som led i et ansættelsesforhold, vil rettighederne ofte overdrages til arbejdsgiveren automatisk. Dette følger blandt andet af branchekutymer og lovgivning, herunder Lov om arbejdstageres opfindelser, som dog alene finder anvendelse inden for patentretten.

Hvad kaldes afgifter for udnyttelse af ophavsret?

Indberetningspligten omfatter vederlag for udnyttelse af alle typer immaterielle rettigheder, herunder udbetaling af royalties for anvendelse af patent, ophavsrettighed, varemærke m.v. Indberetningspligten omfatter vederlag for udnyttelse af en rettighed.

Hvad er aftalelicens?

Aftalelicens: Reglerne, der fastlægger de grundlæggende principper for aftalelicens, findes i Ophavsretslovens §§50-52. Som nævnt giver en aftalelicens brugeren ret til at bruge en ophavsmands værk uden at spørge i kraft af en aftale med en ophavsmandsorganisation.

Hvordan undgår man copyright?

For at du kan få beskyttelse af dine tekster, billeder, film osv., er der grundlæggende 2 betingelser i ophavsretsloven, som skal være opfyldt:
 1. Der skal være tale om et kunstnerisk eller et litterært værk.
 2. Det kunstneriske/litterære værk skal være originalt.
2. nov. 2017

Hvem har rettighederne til den lille havfrue?

Men om 22 år kan Nyhedsavisen bruge billeder af havfruen kvit og frit – da har Edvard Eriksen nemlig været død i 70 år, og så ophører ophavsretten. COPY-DAN holder øje med ophavretten for 1.600 danske kunstnere med værker i det åbne rum.

Hvem har ophavsretten til Den Lille Havfrue?

Østre Landsret har afsagt dom i en sag mellem Berlingskes ansvarshavende redaktør og arvingerne efter billedhuggeren Edvard Eriksens ophavsret til Den Lille Havfrue om krænkelse af arvingernes ophavsret ved brug af en karikaturlignende tegning og et fotografi af Den Lille Havfrue med mundbind på som illustration til to ...

Hvor meget må man bruge af en sang?

Der findes ikke faste regler for, hvor meget man må citere af et beskyttet værk uden at have tilladelse og uden at man skal afregne for brugen. I Ophavsretsloven står der, at ”af et offentliggjort værk er det tilladt at citere i overensstemmelse med god skik og i det omfang, som betinges af formålet”.

Hvad sker der hvis man ikke betaler Koda?

KODA kommer ikke og låser sig ind, som der ellers går rygter om – de er ikke et musikpoliti. Men du kan risikere at skulle betale bagud.

Hvad er en immateriel rettighed?

Hvad er immaterielle rettigheder? Immaterielle rettigheder giver dig eneret til at udnytte dit produkt kommercielt. Produktet kan være en opfindelse af teknisk eller industriel karakter, et computerprogram, et design, en brugsgenstand, et kunstnerisk værk (musik, maleri, teaterstykke m.m.).