Table of Contents:

 1. Hvad er det der karakteriserer alle levende organismer?
 2. Er planter levende organismer?
 3. Hvad har alle celler tilfælles?
 4. Hvordan opstod livet på Jorden?
 5. Hvilket stof er hovedbestanddelen af alt levende?
 6. Hvad har alle levende organismer brug for?
 7. Hvad kendetegnede de første landplanter?
 8. Hvad er reaktionsligningen for Respirationsprocessen?
 9. Hvad er tight junction?
 10. Hvordan kan celler dø?
 11. Hvor ved vi fra hvad det første liv bestod af?
 12. Hvor stammer livet fra?
 13. Hvad er der i humus?
 14. Hvilke typer organiske stoffer findes der?
 15. Er celler levende?

Hvad er det der karakteriserer alle levende organismer?

Levende organismer består af én celle eller flere celler, der har et stofskifte og kan opretholde en indre ligevægt (homøostase), ligesom de kan vokse, reagere på stimuli og formere sig. De kan desuden tilpasse sig deres omgivelser gennem evolution i løbet af flere generationer.

Er planter levende organismer?

Indenfor biologi er en organisme (fra græsk ὄργανον, organon, "instrument") ethvert vedvarende levende system – såsom dyr, svampe, mikroorganismer eller planter.

Hvad har alle celler tilfælles?

Både prokaryoten og eukaryoten har en række bestanddele, som er fælles for begge celletyper. De har begge en cellemembran, der adskiller dem fra omverden. Indenfor cellemembranen findes cellens cytoplasma. Alle celler har desuden DNA, der indeholder cellens genetiske materiale.

Hvordan opstod livet på Jorden?

Livet opstod 'først' for estimerede 3,8 milliarder år siden, hvilket forskere har fundet beviser for i marine sedimenter fra Grønland. Her har bakterier efterladt kulstof i sedimenterne, der indikerer bakteriernes eksistens. Bakterierne kunne omdanne sollys og vand til ilt og kulstof. Det samme gør planter i dag.

Hvilket stof er hovedbestanddelen af alt levende?

Det organiske stof, som dannes ved de autotrofe organismers, fx planters, primærproduktion, er grundlaget for alt liv. Nogle organismer udnytter det levende organiske stof i græsningskæden, andre det døde organiske stof i detrituskæden (se fødenet).

Hvad har alle levende organismer brug for?

Cellerne er kroppens byggesten Den enkelte celle er ikke afgørende for, at vores krop fungerer. Der dør hele tiden celler, og nye celler dannes. Men alle de forskellige typer af celler er afgørende for, at vi fungerer, som vi skal. Hvilke celletyper, en bestemt organisme har, afspejler dens specifikke levemåde.

Hvad kendetegnede de første landplanter?

De tidligste fossiler af hele landplanter stammer fra thallusagtige organismer, som levede på vådområder langs floder, og de må have dækket det meste af en flodslette i silurtiden.

Hvad er reaktionsligningen for Respirationsprocessen?

I ligningen nedenfor kan du se, hvordan respiration foregår hos mange organismer. Her bliver glukose (C6H12O6) omdannet til kuldioxid (CO2) og vand (H2O) under forbrug af ilt (O2). Samtidig frigøres energi, som bliver brugt til at danne ATP (adenosintrifosfat) ud fra ADP (adenosindifosfat) og en fosfatgruppe (Pi).

Hvad er tight junction?

Tight junctions (skabt af proteinerne claudiner og occludiner) fremtræder som bælteagtige områder nær epithelcellers frie membranoverflade, hvor to nabocellers membraner er i tæt kontakt.

Hvordan kan celler dø?

Celledød er en del af livet. Døde celler bliver fjernet af immunsystemet, eller indhold fra cellerne bliver brugt som byggesten for andre celler. Den mest almindelige celledød er apoptose, som er en naturligt programmeret (planlagt) celledød. Apoptose har flere funktioner, hvor denførste rolle er i fosterudviklingen.

Hvor ved vi fra hvad det første liv bestod af?

De små vandpytter omkring Jordens ældgamle gejsere har netop de egenskaber, som det første liv havde brug for. De var rige på en række vigtige organiske stoffer og mineraler, de var varme, og deres cyklus af våde og tørre forhold kunne danne livets byggesten og sætte gang i livets basale processer.

Hvor stammer livet fra?

Forskere har fundet de ældste spor af liv indkapslet i 3,7 milliarder år gamle ædelsten fra Grønland. Resultatet er frembragt vha. af en ny metode, hvormed forskerne meget præcist kan påvise, at små mængder kulstof i gammelt materiale stammer fra levende organismer.

Hvad er der i humus?

Humus, stærkt nedbrudte organiske stoffer, der giver jordbunden sin mørke farve. Humus er en samlebetegnelse for de stoffer, der er tilbage, når bakterier, svampe, regnorme og andre jordbundsdyr har nedbrudt døde dyre- og planterester.

Hvilke typer organiske stoffer findes der?

Organiske stofklasser
 • Alifatiske kulbrinter, alkan, alken, alkyn.
 • Aromatiske kulbrinter, benzen.
 • Carboxylsyre (fedtsyre.
 • Ester.
 • Aminosyre, amid.
 • Carbonylgruppe, aldehyd, keton.
 • Alkohol, phenol.
 • Æter.

Er celler levende?

Alle levende organismer består af celler, der er små levende enheder afgrænset af en membran fra omverdenen. De simpleste former for liv består kun af en enkelt celle. Til gruppen af encellede organismer hører blandt andet bakterier, mikroalger og amøber.