Table of Contents:

 1. Hvordan lyder Fadervor?
 2. Hvordan beder man som kristen?
 3. Hvad vil det sige at tale i tunger?
 4. Hvornår siger man Amen?
 5. Hvor fader?
 6. Hvilken slags religion er kristendommen?
 7. Hvor beder man henne?
 8. Hvad tror Pinsebevægelsen på?
 9. Hvad er en tungemål?
 10. Hvad er en dansk højmesse?
 11. Hvad hedder trosbekendelsen i den katolske messe?

Hvordan lyder Fadervor?

Den Katolske Kirkes udgave af Fadervor på dansk lyder: Fader vor, du som er i Himlen. Helliget vorde dit navn, komme dit rige.

Hvordan beder man som kristen?

Jesu lære om bøn Derfor bør man gå ind i sit kammer og lukke sin dør og der bede. Det er heller ikke mængden af ord, der afgør, om Gud hører bønnen: "for jeres fader ved, hvad I trænger til, endnu før I beder ham om det". Jesus lærte også sine disciple Fadervor, der er en enkel bøn med forskellige led.

Hvad vil det sige at tale i tunger?

Tungetale eller glossolali betegner helt eller delvist uforståelige lyde, som kan frembringes spontant eller i religiøs ekstase, og som ofte tolkes som en guddoms tale gennem den eksalterede.

Hvornår siger man Amen?

Amen er et hebraisk ord, der betyder: at stå fast, være til at stole på, være bestandig. Men også denne betydning ligger i ordet: "tro", "sandhed", "trofasthed" . Når jøder , muslimer og kristne siger "Amen" som afslutning på deres bønner, er det den enkeltes svar: Ja, sådan er det, det står jeg ved.

Hvor fader?

Fader hvor? er den vilde, men sande historie om den bornholmske dreng Roald, som brugte sin opvækst på at jagte en far, men endte med at blive ungdomspræst for en af landets dengang mest ekstreme Pinsekirker.

Hvilken slags religion er kristendommen?

Kristendom er en monoteistisk religion centreret om Jesus af Nazareth som han fremstilles i Det Nye Testamente. Det Gamle Testamente (Tanakh) medtages i Bibelen, men Tanakh er i sin opbygning ikke helt identisk med Det Gamle Testamente, selvom det indeholder det samme stof.

Hvor beder man henne?

I moskéen beder de troende på et bedetæppe og til tider en bedesten (shia-islam), hvor de udfører forskellige rituelle handlinger. De bedende står skulder ved skulder med ansigtet vendt mod Kabaen i Mekka. Retningen kaldes qibla og er angivet ved en mihrab, en speciel bedeniche.

Hvad tror Pinsebevægelsen på?

Pinsebevægelsen er en række vækkelsesbevægelser inden for de kristne menigheder og kirkesamfund, der opstod i 1900-tallet. Et fællestræk er karismatiske fænomener som tungetale, åndsdåb og helbredelse ved bøn, som de er skildret på pinsedagen (Ap. G., kap. 2) og i de ældste menigheder (1.

Hvad er en tungemål?

Tungemål betyder omtrent det samme som Dialekt.

Hvad er en dansk højmesse?

Gudstjenesten eller højmesse er i Kristendommen en kirkelig handling, hvor Gud tilbedes. Gudstjenester finder sted om søndagen og på andre helligdage, men kan også afholdes på andre tidspunkter. Gudstjeneste fejres på forskellig vis i den kristne.

Hvad hedder trosbekendelsen i den katolske messe?

i den romersk-katolske kirke og i den anglikanske kirke er det Nikænum, der bruges som trosbekendelse i højmessen.