Table of Contents:

  1. Hvad er helligt for kristendommen?
  2. Hvordan bliver man martyr?
  3. Hvad er hellige genstande?
  4. Hvor kommer ordet martyr fra?
  5. Hvad skulle relikvierne bruges til hjemme i Danmark?
  6. Hvad vil det sige at noget er helligt?
  7. Hvad vil det sige at dø martyrdøden?
  8. Hvad vil det sige at leve i cølibat?
  9. Hvad hed den by hvor Martin Luther blev professor?

Hvad er helligt for kristendommen?

En helligdom er indenfor mange religioner en betegnelse for de begreber som er hellige, f. eks. hellige skrifter, steder, bygninger, genstande, martyrer og profeter. Indenfor kristendommen betragtes særligt biblen og ikke mindst kirker som helligdomme.

Hvordan bliver man martyr?

En martyr (af græsk μάρτυρ mártyr "vidne") er en person, som giver sit liv for sin religiøse tro eller overbevisning. Historisk er begrebet særlig knyttet til kristendommen, især til forfølgelserne i romersk tid og under det senere missionsarbejde, men også i andre religioner er martyrbegrebet vigtigt.

Hvad er hellige genstande?

Relikvier, rester af hellige mænds eller kvinders legeme, tøj eller brugsgenstande. Ærefrygt for relikvier findes i mange religioner; i den katolske kirke og i de ortodokse kirker har relikvier siden oldkirken spillet en vigtig rolle i liturgi og fromhedsliv.

Hvor kommer ordet martyr fra?

Ordet martyr kommer via latin fra græsk martys 'vidne', gen. martyris. Begrebet er navnlig knyttet til kristendommen, hvor det betegner kristne, der straffes og evt. dræbes pga.

Hvad skulle relikvierne bruges til hjemme i Danmark?

Relikvierne var nemlig ikke bare et minde om hellige mænd og kvinder, men også et bindeled til den historiske fortid, som katolikker og protestanter var fælles om. Dermed gav relikvierne de få katolikker et medejerskab til den nationale historie.

Hvad vil det sige at noget er helligt?

Hellighed er det at være hellig. Begrebet bruges om noget der er sat til side. Dette er ofte nært forbundet med en gud eller spiller en væsentlig rolle for religiøse handlinger eller ceremonier, men kan også bruges til at beskrive ikke-religiøse personer, ting eller steder.

Hvad vil det sige at dø martyrdøden?

En martyrdød er når nogen dør for sin tro. Og det var netop hvad Lucia gjorde. Hun ofrede nemlig sit liv for at forsvare hendes kristne tro. Efter hendes død blev hun udnævnt til helgen.

Hvad vil det sige at leve i cølibat?

At leve i cølibat betyder at leve ugift, almindeligvis af religiøse årsager. Denne praksis er kendt i flere religioner.

Hvad hed den by hvor Martin Luther blev professor?

februar 1546 i Eisleben) var en tysk munk, reformator og teolog. Han blev præst i augustiner-eremitternes orden, som gav ham en grundig katolsk uddannelse, der førte til, at han blev professor ved universitetet i Wittenberg.