Table of Contents:

 1. Hvor placerer man stikkontakter?
 2. Hvilken stikkontakt har jeg?
 3. Hvor mange lampeudtag skal der være i et rum?
 4. Hvor gælder Installationsbekendtgørelsen?
 5. Kan man sætte to forlængerledninger sammen?
 6. Hvor mange stik må man sætte i en stikkontakt?
 7. Hvad betyder 3 polet?
 8. Hvor stor er spændingsforskellen i en stikkontakt?
 9. Hvor mange lampeudtag pr m2?
 10. Hvor mange stik skal der være i et rum?
 11. Hvornår gælder stærkstrømsbekendtgørelsen?

Hvor placerer man stikkontakter?

Installationer som stikkontakter, telefon- og antennestik bør være lette at lokalisere og bør være i kontrast til væggen. De bør placeres i en højde på mindst 0,4 m. og helst 0,9-1,2 m. over gulvet i en afstand på mindst 0,5 m.

Hvilken stikkontakt har jeg?

Stikkontakter er mærket 10A, 13A eller 16A, hvilket er stikkontaktens størst tilladte belastningsstrøm. Du bør ikke belaste stikkontakter i længere tid med den største tilladte belastningsstrøm. Omregnet til effekt er det henholdsvis 23 watt eller 3680 watt ved 230 V. Effekten fremgår af elapparatet.

Hvor mange lampeudtag skal der være i et rum?

I installationsbekendtgørelsen er der nemlig krav om minimum én 250 volt stikkontakt for hver påbegyndt 4 kvadratmeter gulv. Et rum med 40 kvadratmeter gulv skal således have installeret minimum 10 stikkontakter.

Hvor gælder Installationsbekendtgørelsen?

Om du skal lave en ny el-installation eller udvide en eksisterende installation, skal du følge installationsbekendtgørelsen. Tilbage i juli 2017 erstattede en ny installationsbekendtgørelse den tidligere stærkstrømsbekendtgørelsen.

Kan man sætte to forlængerledninger sammen?

Undgå at koble forlængerledninger sammen i kæde Hvis man kobler to forlængerledninger sammen i en kæde, kan du risikere, at der bliver trukket meget mere strøm igennem ledningerne, end de er dimensioneret til. Vær også varsom med at lade stikdåser og forlængerledninger ligge løst på gulvet.

Hvor mange stik må man sætte i en stikkontakt?

Du kan finde et svar på www.sikkerhedsstyrelsen.dk, dog ikke et præcist antal. Hvis du sætter for mange el-apparater til den samme stikkontakt, kan den blive overbelastet. En overbelastet stikkontakt kan antænde brand.

Hvad betyder 3 polet?

230 volt-stikket, tidligere 220 volt, bruges til at trække strøm fra en stikkontakt i væggen eller en stikdåse gennem en ledning til et apparat.

Hvor stor er spændingsforskellen i en stikkontakt?

I en stikkontakt er der ingen ladning i det ene hul, mens der er meget positiv ladning i det andet hul. Så længe der ikke er sluttet noget til stikkontakten, sker der ikke noget. Spændingsforskellen måles i volt (V). Forskellen mel- lem det ene hul i stikkontakten og det andet er 230 volt.

Hvor mange lampeudtag pr m2?

Der er altså tale om én regulær stikkontakt til almindelig brug for hver 4 kvadratmeter gulv.

Hvor mange stik skal der være i et rum?

Antal stikkontakter i et rum I installationsbekendtgørelsen står der, at for hver påbegyndt 4 m2 gulvareal skal der være mindst én 250 V-stikkontakt i den faste installation. Der er dog ikke krav om mere end 10 stikkontakter i et rum. I stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6 var kravet højest 8 stikkontakter.

Hvornår gælder stærkstrømsbekendtgørelsen?

På installationsområdet ophæves stærkstrømsbekendtgørelsens afsnit 6, så alle skal arbejde efter de nye elsikkerhedsregler. Projekter, der er i gang, må dog gøres færdige efter de hidtidige regler frem til 30. juni 2020, hvis de er færdigprojekterede eller påbegyndt inden 1. juli 2019.