Table of Contents:

 1. Hvad er de fem retsskoler?
 2. Hvilke 4 kilder bygger sharia på?
 3. Hvad er forskellen mellem sunnier og shiamuslimer?
 4. Hvor kan man læse om sharia?
 5. Hvad består den buddhistiske trosbekendelse af?
 6. Hvad er den buddhistiske trosbekendelse?
 7. Hvad er sharias 4 rødder?
 8. Hvem er sunni og hvem er shia?
 9. Hvad er baggrunden for konflikten mellem sunni og shia muslimer?
 10. Hvad symboliseres der med betegnelsen søjle?
 11. Hvad hedder de fem bønner?
 12. Hvilke religiøse autoriteter findes der indenfor islam?

Hvad er de fem retsskoler?

Hvilke fortolkninger af sharia blev udviklet i tidlig islamisk tid? Den klassiske islamiske retslære, som blev udviklet i århundrederne umiddelbart efter islams opståen, inddeles traditionelt i fire retsskoler inden for sunni-islam: hanafi, hanbali, maliki, shafii, og én inden for shia-islam, jaafari.

Hvilke 4 kilder bygger sharia på?

De fire kilder er: Koranen, Hadith, Qijas og Idjma. Den vigtigste er: Koranen! Fordi denne er Guds direkte og uforfalskede ord.

Hvad er forskellen mellem sunnier og shiamuslimer?

Den største forskel mellem shia-islam og den anden hovedretning sunni-islam angår arvefølgen i det oprindelige kalifat. Shiitterne mener, at profeten Muhammed udtrykkeligt udpegede sin fætter og svigersøn, Ali ibn Abi Talib (d. 661), som sin retmæssige efterfølger (kalif) og arvtager af lederskabet (imam).

Hvor kan man læse om sharia?

Koranen er nemlig ifølge islam Guds ord og indeholder den åbenbaring, Gud gav profeten Muhammed. De fleste muslimer er derfor enige om, at den vigtigste kilde til at finde sharia - den rette vej - er at læse i Koranen.

Hvad består den buddhistiske trosbekendelse af?

Alle, der ønsker at blive Buddhist, skal sige dem tre gange....De tre juveler
 • Jeg tager min tilflugt til Buddha.
 • Jeg tager min tilflugt til dharma.
 • Jeg tager min tilflugt til sangha.

Hvad er den buddhistiske trosbekendelse?

For det første er der den buddhistiske "trosbekendelse", kaldet "De tre Juveler" eller "tilflugterne". - til munkeordenen (sangha )". Her som med hinduismen er det vigtigt at forstå, at den buddhistiske lære, uanset hvor filosofisk og spekulativ den end måtte synes, udgår fra konkrete erfaringer.

Hvad er sharias 4 rødder?

Sharia er et religiøst juridisk system baseret på fire rødder: Koranen, Hadith, analogislutning og konsensus.

Hvem er sunni og hvem er shia?

Størstedelen af muslimerne (sunnierne) mente, at den mest kompetente blandt profettens tilhængere burde være hans efterfølger. Den anden gruppe (shiitterne) hældte mere til blodets bånd og mente, at Muhammed allerede havde udpeget sin fætter og svigersøn, Ali, som arvtager.

Hvad er baggrunden for konflikten mellem sunni og shia muslimer?

Det er korrekt, at en ældgammel religiøs-historisk animositet mellem de to islamretninger har eksisteret siden striden om profetens arvefølge i 600-tallet, men det er først i de senere år, at modsætningerne er udartet i de rædsler, vi nu er vidner til (og deltagere i) med Iran og Saudi-Arabien som dukkeførere.

Hvad symboliseres der med betegnelsen søjle?

Søjle, forbindes med støtte og understøttelse, med visdom og i kosmologi med verdensaksen, der som en støtte eller pille (“støttepille”) går gennem hele universet. Søjler, ofte parvis, bruges som central arkitektonisk og symbolsk udsmykning og støtte i bygninger og kan også antage karakter af obelisk.

Hvad hedder de fem bønner?

En kort oversigt over de fem daglige bønner: Fajr, Dhuhr, Asr, Maghrib og Isha (med Witr) Her kan der læses yderligere 4 eller 6 rakah. Hvis man gør dette kaldes det ”salat al-awwabeen” – ”Bønnen for dem der ofte beder om tilgivelse”, og der er stor belønning i at læse dem.

Hvilke religiøse autoriteter findes der indenfor islam?

 • Alim.
 • Allamah.
 • Almami.
 • Kalif.
 • Imam.
 • Storimam.
 • Stormufti.
 • Muezzin.