Table of Contents:

 1. Hvad gør man ved Salpeterudtræk?
 2. Hvad kan man gøre ved gule mursten?
 3. Hvor går grænsen murerfaget?
 4. Hvordan får man kalk af mursten?
 5. Hvad kommer Saltudtræk af?
 6. Hvordan ser Salpeterudtræk ud?
 7. Er Salpeterudtræk farligt?
 8. Hvad er opstigende grundfugt?
 9. Kan man rense mursten?
 10. Hvordan får man mørtel af mursten?
 11. Kan man pudse gule mursten?
 12. Kan man vandskure gule mursten?
 13. Hvordan Filtser man?
 14. Kan man male mursten hvide?

Hvad gør man ved Salpeterudtræk?

Tid er den bedste løsning, salpeterudtræk er ganske uskadeligt, så selv om det måske er til irritation for øjet , så sker der altså ikke noget ved at det er der. Jeg vil faktisk anbefale dig slet ikke at gøre noget ved det, det første år. Her efter kan du bruge en havekost til at feje facaden af med.

Hvad kan man gøre ved gule mursten?

Er det sten – det kan være svært at hæfte fast på – så som glatte eller gule mursten, skal du have fat i en hæftemørtel - eksempelvis en Weber Multi 280. Det kan også være, du har et gammelt hus, og så er det måske en kalkmørtel, du skal bruge.

Hvor går grænsen murerfaget?

Det drejer sig fx om fundamenter, vægge og dæk af beton støbt in situ, elementer af beton, letklinkerbeton eller porebeton. For at kunne opnå de forventede udfaldskrav for murerfaget skal der være overensstemmelse mellem murerfagets indfaldskrav og udfaldskrav for de forudgående arbejder.

Hvordan får man kalk af mursten?

Du skal bruge saltsyre til formålet, og saltsyren skal være teknisk ren saltsyre med 25 baumegrader. Det betyder, at der ikke må være hverken svovl eller andre kemikalier i syren, for så risikerer du, at din mur bliver misfarvet. Baumegrader er en måleenhed for, hvor meget salt der er i syren pr. liter vand.

Hvad kommer Saltudtræk af?

Er der meget fugtigt på arbejdsstedet, eller er de mursten, der er brugt under arbejdet, meget fugtige, vil det give hvide skjolder som er saltudtræk på murværket. Når stenene tørrer, udskiller de vandopløselige salte, der populært kaldes salpeterudtræk.

Hvordan ser Salpeterudtræk ud?

Når man i Danmark bygger et hus, er det meget ofte i fugtigt vejr, hvilket betyder, at der på mange huse, kommer disse hvide plamager, som er salpeterudtræk. Når stenene tørrer, udskiller de vandopløselige salte, der populært kaldes salpeterudtræk.

Er Salpeterudtræk farligt?

Salpeter udtræk er ikke farligt, men der tilstrækkeligt fugt til at der kan forekomme salpeter udtræk, er der ligeledes tilstrækkelig fugt til at der er vækstbetingelser for skimmelsvampe.

Hvad er opstigende grundfugt?

Opstigende grundfugt kommer fra "overskudsvand" i jorden, som ligefrem suges op i murværk/fundament - både nedefra og sidelæns fra den omgivende jord. Løsningen er at skabe en kemisk fugtmembran langs hele soklen; den vil så forhindre fugten i at stige opad i murværket.

Kan man rense mursten?

Svar: Vi kan kun rense mursten fra bygninger, der er opmuret i kalkmørtel. Det er typisk bygninger, der er bygget op til år 1960. I 1960´erne begyndte man at anvende cementmørtel ved opmuring. Cement er hårdere end murstenen, og det betyder at murstenene går i stykker under rensning.

Hvordan får man mørtel af mursten?

Når fugen er færdig, fjernes mørtel rester der er efterladt på murstenene under opmuringen. Det gøres bedst med en svamp, som køres hen over murværket i ”pudse -bevægelser”. Mørtelrester der ikke umiddelbart forsvinder, fjernes med en pind eller en stump mursten. Skuresvampen skal være ren og tør under processen.

Kan man pudse gule mursten?

Har du derimod glatte mursten som oftest ses hos de gule mursten da de er maskinstrøgne, har man lidt arbejde inden man kan gå i gang med at pudse dem op. De glatte mursten skal sandblæses først, da du på den måde får en mere rug overflade som vandskuringen har nemmere ved at hæfte sig ved.

Kan man vandskure gule mursten?

Kan du vandskure gule mursten? Du kan vandskure alle former for mursten og mursten i alle farver. Du skal dog være opmærksom på stenenes overflade. Særligt de gule mursten er ofte maskinstrøgne og har derfor en glat overflade, som du ikke umiddelbart kan vandskure på.

Hvordan Filtser man?

Filtsning foretages, ved at et mørtellag påføres væggen i et så tyndt lag som muligt, og overskydende mørtel fjernes med et stålbræt eller en murske. Derefter bearbejdes overfladen med et særligt filtsebræt i roterende bevægelser og får derved en karakteristisk overflade med svage aftegninger af cirkulære strøg.

Kan man male mursten hvide?

Mursten - En facade af rå mursten kan sagtens males med facademaling. Beton - Hvis facaden på dit hus består af rå beton, kan det også uden problemer males. Puds - Mange murstenshuse bliver i disse år pudset op med mørtel, der efterfølgende bliver malet.