Table of Contents:

 1. Hvad er aerobe?
 2. Hvad er en anaerob proces?
 3. Hvad er aerobe processer?
 4. Hvad sker der med energiomsætningen i cellerne hvis der ikke er o2 til stede?
 5. Hvad er aerob effekt?
 6. Hvad er forskellen på aerobe og anaerob?
 7. Hvad er forskellen på anaerob og aerob arbejde?
 8. Hvad er forskellen på aerobe og anaerobe processer?
 9. Hvordan bruger vi anaerob træning?
 10. Hvad er aerobe og anaerobe processer?
 11. Hvad menes med en aerob og en anaerob proces?
 12. Hvad er forskellen for anaerobe og aerobe processer?
 13. Hvad er en energiomsætning?
 14. Hvordan kan musklerne genopbygge ATP under arbejde?
 15. Hvad er den anaerobe energiomsætning?

Hvad er aerobe?

Aerobaerob betyder "med ilt". I træningsmæssig sammenhæng henviser aerob træning til de træningsformer, som normalt kategoriseres som konditionstræning, hvor kroppen omsætter kulhydrat og fedt til energi under tilstedeværelse af ilt.

Hvad er en anaerob proces?

Anaerob, om processer, der foregår uden ilt, og om organismer, der kan leve uden ilt. Bakteriers omsætning af organisk stof i fx vanddækket jord, rådnetanke og i tarmen er anaerobe processer. Under hårdt arbejde får muskler ikke ilt nok og omsætter under anaerobe forhold glukose til mælkesyre.

Hvad er aerobe processer?

Aerob respiration er respiration som foregår under forbrug af ilt. Det giver en fuldstændig nedbrydning af organisk stof, som spaltes til vand og CO2. Når ilt ikke indgår i respirationen, kaldes den anaerob. De fleste af jordens organismer bruger aerob respiration som middel til at frisætte energien fra sukker.

Hvad sker der med energiomsætningen i cellerne hvis der ikke er o2 til stede?

Normalt sker energiomsætningen ved den iltning af glukose, som foregår ved cellernes (dvs. mitokondriernes) ånding. Når musklen bliver brugt så kraftigt, at ilttilførslen er utilstrækkelig, så slår muskelcellerne over til anaerob mælkesyregæring.

Hvad er aerob effekt?

Aerob effekt Den aerobe effekt er et udtryk for kroppens evne til at danne en stor energimængde per tidsenhed under brug af ilt, det vil sige, hvor meget energi (ATP) vi kan generere over en vis tid - des hurtigere vi kan regenerere, des hurtige kan vi cykle.

Hvad er forskellen på aerobe og anaerob?

Det handler altså om biologiske processer, som kun kan foregå når der er ilt til stede. Sæt da et ”an” foran, og ordet betyder nu processer der kan finde sted uden ilt. Aerob = Biologiske processer der kræver ilt. Anaerob = Biologiske processer der kan foregå uden ilt.

Hvad er forskellen på anaerob og aerob arbejde?

Anaerob træning er træning i højt tempo med høj intensitet, hvor musklerne ikke har adgang til tilstrækkeligt med ilt, og derfor må omdanne energi uden. Det modsatte af af anaerob er aerob træning, hvor musklerne får tilstrækkeligt med ilt under træningen.

Hvad er forskellen på aerobe og anaerobe processer?

Det handler altså om biologiske processer, som kun kan foregå når der er ilt til stede. Sæt da et ”an” foran, og ordet betyder nu processer der kan finde sted uden ilt. Aerob = Biologiske processer der kræver ilt. Anaerob = Biologiske processer der kan foregå uden ilt.

Hvordan bruger vi anaerob træning?

Den anaerobe effekt er en betegnelse for hvor hurtigt musklerne kan skaffe sig energi uden at have adgang til ilt. Den anaerobe effekt vil kunne trænes mest effektivt i relativt korte arbejdsperioder, eksempelvis en løbedistance mellem 1 meter eller ti reps i med 3 sekunders eccentrisk eksempelvis.

Hvad er aerobe og anaerobe processer?

Når kroppen arbejder aerobt, så omsætter den kulhydrat og fedt i en forbrænding, hvor der er ilt til stede. Når man henviser til aerob i træningsmæssig sammenhæng, så snakker man typisk om de træningsformer, der normalt kategoriseres som konditionstræning. Anaerob. Anaerob er de processer, der foregår uden ilt.

Hvad menes med en aerob og en anaerob proces?

Det handler altså om biologiske processer, som kun kan foregå når der er ilt til stede. Sæt da et ”an” foran, og ordet betyder nu processer der kan finde sted uden ilt. Aerob = Biologiske processer der kræver ilt. Anaerob = Biologiske processer der kan foregå uden ilt.

Hvad er forskellen for anaerobe og aerobe processer?

Når kroppen udfører fysisk arbejde bruges der energi fra kroppens energilagre. Omsætningen fra energi til arbejde kaldes energi-omsætningen. Kroppens energi-omsætning kan ske på 2 måder: aerob (med ilt) og anaerob (uden ilt).

Hvad er en energiomsætning?

Som navnet siger, er hvilestofskiftet den energiomsætning, der sker i kroppen, selv om man er i fuldstændig fysisk og psykisk hviletilstand. Der foregår naturligvis livsnødvendige processer i kroppen, som hele tiden skal opretholdes og som kræver energi.

Hvordan kan musklerne genopbygge ATP under arbejde?

Musklerne kan få energi til genopbygning af ATP ved nedbrydning af stoffer, som findes i kroppen i depoter, eller af næringsstofferne, som vi indtager med kosten (se tabel 1). Dette kan ske dels med ilt til rådighed (aerobe processer) og dels uden ilt til rådighed (anaerobe processer).

Hvad er den anaerobe energiomsætning?

Aerob energiomsætning er altså fint nok til et jævnt energiniveau. Men skal du yde ekstra, kan musklerne også skaffe sig energi ved at nedbryde energirige fosfater i musklerne og kulhydrater uden at bruge ilt. Det kaldes anaerob energiomsætning.