Table of Contents:

 1. Hvad er behaviorisme tilgang?
 2. Hvad kendetegner behaviorisme?
 3. Hvad betyder begrebet adfærd?
 4. Hvad er psykologiske mekanismer?
 5. Hvad er Eksistenspsykologien?
 6. Hvad er indlæringspsykologi?
 7. Hvad er social læringsteori?
 8. Hvad studerer den kognitive psykologi?
 9. Hvad er klassisk betingning?
 10. Hvad er positiv forstærkning?
 11. Hvordan forstår Behavioristerne menneskets personlighed?
 12. Hvad er social indlæring?
 13. Hvad er Pavlovs hunde?
 14. Hvad er en opførsel?
 15. Hvad i barnets opvækst kan ifølge Carl Goldberg potentielt medføre aggressiv adfærd og onde handlinger?

Hvad er behaviorisme tilgang?

Behaviorisme arbejder med lovmæssigheder for påvirkning af en organisme, dennes reaktion og konsekvenserne heraf. Der skelnes ikke mellem "sjæl" og "legeme" (monisme), og i alle forhold anses en årsag for at være til stede (determinisme). Dette medfører, at tilstedeværelsen af en "fri vilje" betvivles.

Hvad kendetegner behaviorisme?

Behaviorisme er en retning indenfor psykologi, der tager afsæt i studier af direkte observerbar adfærd. Den oprindelige behaviorisme tillægger ikke mentale tilstande nogen betydning, modsat fx moderne kognitionspsykologi.

Hvad betyder begrebet adfærd?

Adfærd (fra oldnordisk atferð, jævnfør fornsvensk atfærdh) henfører til et objekts eller et organismes aktioner eller reaktioner, sædvanligvis i relation med omgivelserne/miljøet eller med andre ord verdens stimuli via sanserne. For en psykolog kan adfærd også indbefatte kognition.

Hvad er psykologiske mekanismer?

Udviklede psykologiske mekanismer Evolutionære psykologer mener, at adfærd eller træk, der forekommer universelt i alle kulturer, kunne være evolutionære tilpasninger. Universalle træk er blandt andet adfærd relateret til sprog, kognition, sociale roller, kønsroller og teknologi.

Hvad er Eksistenspsykologien?

Eksistentiel psykologi eller eksistenspsykologi er en anerkendt retning inden for den moderne vestlige psykologi, der forstår menneskets psykiske liv eksistentielt. Eksistentiel psykologi omfatter en række beslægtede teorier, der anvendes praktisk i eksistentiel terapi.

Hvad er indlæringspsykologi?

Betingning er i indlæringspsykologi og fysiologi en sammenkobling af en stimulus med en respons eller af en respons med en konsekvens. Når en stimulus (påvirkning) kobles sammen med en respons (reaktion), taler man om respondent betingning (klassisk betingning, signalindlæring).

Hvad er social læringsteori?

Social-kognitiv læringsteori InfoDel Ifølge den er vores adfærd ikke udelukkende et resultat af ensidige påvirkninger fra omgivelserne, sådan som den klassiske behaviorisme forestillede sig, men er derimod et resultat af et dynamisk og gensidigt samspil mellem personfaktorer, adfærden selv og forskellige miljøfaktorer.

Hvad studerer den kognitive psykologi?

Kognitiv psykologi er studiet og behandling af de mentale processer: Tanker, opfattelse, hukommelse, læring, sprogbrug, kreativitet, intelligens mm. Hvis du bliver behandlet ved en kognitiv psykolog, trækker denne psykolog på videnskaben inden for kognitiv psykologi.

Hvad er klassisk betingning?

Klassisk betingning beskriver en form for læring hvor en til at starte med neutral stimulus bliver parret sammen med en ubetinget stimulus, som fremkalder et automatisk/refleksivt respons, og som resulterer i en indlært eller betinget respons, når den neutrale (betingede) stimulus senere præsenteres.

Hvad er positiv forstærkning?

For at noget kan læres, så det huskes og kan gentages — og for at en adfærd kan styrkes i intensitet og/eller hyppighed — er forstærkning nødvendig. En forstærker (reinforcer) kan være positiv, fx en belønning, eller den kan være negativ, hvilket betyder, at man med sin adfærd fjerner noget ubehageligt.

Hvordan forstår Behavioristerne menneskets personlighed?

Han hævdede, at vi, for at forstå mennesker, må koncentrere os om observerbare forhold. Psykologien må være objektiv og ikke bruge subjektive indfaldsvinkler. På en måde er alle psykologer ”behaviorister”. Det vil sige, at de alle er optagede af at observere adfærd og drage konklusioner af deres observationer.

Hvad er social indlæring?

Social-kognitiv læringsteori InfoDel Ifølge den er vores adfærd ikke udelukkende et resultat af ensidige påvirkninger fra omgivelserne, sådan som den klassiske behaviorisme forestillede sig, men er derimod et resultat af et dynamisk og gensidigt samspil mellem personfaktorer, adfærden selv og forskellige miljøfaktorer.

Hvad er Pavlovs hunde?

Ivan Pavlov observerede, at hunde udskilte spyt, når de fik mad i munden og at andre ting enkelte gange også kunne udløse denne respons. Eksempelvis kunne hunden begynde at savle, når den hørte skridtene fra den person, der kom med maden.

Hvad er en opførsel?

Opførsel betyder omtrent det samme som væremåde.

Hvad i barnets opvækst kan ifølge Carl Goldberg potentielt medføre aggressiv adfærd og onde handlinger?

Goldberg: Et barn, der under sin opvækst har manglet at kunne etablere en tæt og nær tilknytning til sine forældre eller andre centrale personer, vil ikke være i stand til at udvikle sikkerhed og tillid i interpersonelle relationer. Manglende tilknytning kanpotentiel konsekvens for menneskets udvikling af empati.