Table of Contents:

 1. Hvad er den vildeste storm i Danmark?
 2. Hvornår var orkanen i Danmark?
 3. Hvornår var den sidste orkan i Danmark?
 4. Hvornår er det en storm?
 5. Hvad hedder stormene?
 6. Hvilket år ramte stormen Bodil landet?
 7. Hvor er stormen Malik værst?
 8. Er Malik en orkan?
 9. Hvornår er det storm og orkan?
 10. Hvad har stormene heddet?
 11. Hvordan får stormen sit navn?
 12. Hvordan får orkaner deres navne?

Hvad er den vildeste storm i Danmark?

Oktoberorkanen 2013 Navn: Allan Oktoberorkanen 2013 var den hidtil kraftigste orkan vi har haft i Danmark. Orkanen hærgede den 28. oktober 2013 og nåede en vindstyrke på 57,8 m/s og en middelvind på 41 m/s. Orkanen gik i land i Ringkøbing ved 13-tiden 2013.

Hvornår var orkanen i Danmark?

Orkan - den højeste vindstyrke I december 1999 ramte den hidtil værste orkan store dele af landet, og enkelte steder blev middelvindhastigheder (gennemsnit over 10 minutter) over 40 m/s (næsten 150 km/t) registreret med vindstød op over 50 m/s (omkring 185 km/t). Under orkanen “Allan” 28.

Hvornår var den sidste orkan i Danmark?

Siden 1891 er der registreret 192 storme og orkaner over Danmark. 13 gange har Danmark været ramt af en orkan eller stærk storm. Den seneste stærke storm forekom i 2013, da Bodil var over landet.

Hvornår er det en storm?

Storm er vind, som målt på Beaufort-skalaen er kraftigere end kuling men mindre kraftig end en orkan. Teknisk fastlægges grænsen for storm til en middelvindhastighed mellem 24,5 og 32,5 m/sek. Vindstyrketabelen har følgende betegnelser: Storm: vindstyrke 10 (middelvindhastighed 24,5 – 28,4 m/sek)

Hvad hedder stormene?

De har fået navnene Allan, Bodil, Carl, Dagmar, Egon, Freja, Gorm, Helga, Ingolf, Johanne, Knud og Laura. Stormen Malik er altså den trettende storm, der er navngivet i Danmark. Ud over det har enkelte storme, der allerede havde fået navn af Sverige eller Norge også ramt landet.

Hvilket år ramte stormen Bodil landet?

Stormen Bodil, også kendt som Xaver (Tyskland) og Sven (Sverige), var et lavtryk og en vinterstorm, der i perioden d. 4. -7. december 2013 ramte det nordvestlige Europa.

Hvor er stormen Malik værst?

Fra lørdag eftermiddag til søndag morgen blev der målt storm i middelvind flere steder langs den jyske vestkyst, men også ved kysterne i det sydlige Kattegat og det nordligste af Bornholm.

Er Malik en orkan?

Det var kun lige præcis over 30 procent af kystområderne, der fik middelvinde af stormstyrke, og dermed var Malik en national storm - men en lille én af slagsen. Vindstødene var meget kraftige og en større del af landet fik vindstød af orkanstyrke.

Hvornår er det storm og orkan?

Ved storm kan træer rives op, og der kan komme alvorlige skader på huse. Stormens vindstyrke ligger mellem 24,5 og 32,6 m/s. Er den højeste vindhastighed. Betegnelsen orkan bliver brugt i mange sammenhænge, men helt simpelt er den defineret med en vindhastighed på over 32,6 m/s, svarende til 117 km/t.

Hvad har stormene heddet?

Indtil nu har 12 navngivne storme ramt Danmark. De har fået navnene Allan, Bodil, Carl, Dagmar, Egon, Freja, Gorm, Helga, Ingolf, Johanne, Knud og Laura. Stormen Malik er altså den trettende storm, der er navngivet i Danmark.

Hvordan får stormen sit navn?

Navngivningen af storme i Danmark begyndte efter at klima- og energiminister Martin Lidegaard den 5. december 2013 besluttede, at alle fremtidige storme skulle bære et personnavn, efter stormen den 28. oktober 2013 bar mange forskellige navne i Danmarks nabolande.

Hvordan får orkaner deres navne?

World Meterological Organization bestemmer, hvilket navn orkanen skal have. Den navngivning afhænger af, hvor orkanen forventes at ramme på land. Så hvis orkanen har sit klimaks over Kina, vil den blive navngivet noget kinesisk. Rammer den derimod Latinamerika, vil den kommer til at hedde noget på spansk.