Table of Contents:

 1. Hvad er Smertemekanismer?
 2. Hvorfor får man nervesmerter?
 3. Hvordan kommer man på smerteklinik?
 4. Hvad gør man ved nervesmerter?
 5. Hvad er murrende smerte?
 6. Hvad er neuropatiske smerter?
 7. Hvor ondt gør nervesmerter?
 8. Hvem kan henvises til smerteklinik?
 9. Hvad sker der på en smerteklinik?
 10. Kan man træne nervesmerter væk?
 11. Hvad er vævsskader?
 12. Hvad anbefales til neuropatiske smerter?
 13. Hvordan føles neuropati?

Hvad er Smertemekanismer?

Ved længerevarende smertetilstande ses ofte en blanding af nociceptive og neuropatiske smertemekanismer. Desuden kan der opstå en sensibilisering af smertesystemet, således at der ses en vedvarende perifer og/eller central sensibilisering af smerteførende nervefibre på trods af, at en oprindelig vævsskade er ophelet.

Hvorfor får man nervesmerter?

Nervesmerter er smerter der skyldes en sygdom eller skade i det sensoriske nervesystem. Det sensoriske nervesystem fører nerveimpulser til hjerne og rygmarv, og står blandt andet for bearbejdning af sanserne. Sygdomme og skader i hjerne, rygmarv, nerverødder, nerveplekser og nerver kan medføre nervesmerter.

Hvordan kommer man på smerteklinik?

Henvisning via Central Visitation Som henvisende læge henviser du via Central Visitation (CVI) til ét af de to tværfaglige smertecentre. De tværfaglige smertecentre foretager den videre visitation og fordeling mellem smertecenter/smerteklinik.

Hvad gør man ved nervesmerter?

Som regel starter lægen behandling af nervesmerter med morfin eller morfinlignende lægemidler, men denne behandling lykkes ikke altid. Derfor suppleres behandlingen af smerter fra nerveskade eller nervepåvirkning med antidepressionsmedicin og/eller epilepsimedicin, da disse stoffer ofte virker mod denne type smerter.

Hvad er murrende smerte?

beskadigelse af led, væv, muskler og knogler: Smerterne opleves som dybe, murrende (prikkende/snurrende) eller borende, evt. tandpineagtige. Som regel vil smerterne forsvinde, når skaden heler op, men i nogle tilfælde kan smerterne blive kroniske.

Hvad er neuropatiske smerter?

Neuropatiske smerter defineres som smerter, der er forårsaget af en skade eller sygdom, som afficerer det somatosensoriske nervesystem. De kan skyldes beskadigelse af nervebanerne på ethvert sted fra terminalerne på de perifere nociceptorer til de kortikale neuroner i hjernen.

Hvor ondt gør nervesmerter?

Ved nervesmerter, som også kaldes skader på nervesystemet, er de smerteførende nerver i kroppen ødelagt. - Ved nervesmerter er smertenerverne blevet overaktive og sender af sig selv signaler til hjernen om, at noget er galt. Det er falske signaler. Man kan for eksempel have smerter efter at have fået amputeret et ben.

Hvem kan henvises til smerteklinik?

Hvem kan henvises? Smerteklinikker modtager voksne patienter (over 18 år) med simple kroniske smerter (dvs. smerter der har varet mere end 6 måneder). Patienten skal være diagnostisk afklaret og færdigbehandlet i de relevante specialer.

Hvad sker der på en smerteklinik?

Når man kommer til en tværfaglig smerteklinik eller et tværfagligt smertecenter, får man tilbud om medicinsk behandling, samtaler med psykolog og nogle steder også mindfulness. Både patienter og pårørende tilbydes også undervisning i, hvad det vil sige at skulle leve med kroniske smerter.

Kan man træne nervesmerter væk?

Hver femte henvendelse til egen læge handler om smerter i muskler eller led, og faktisk kan man i mange tilfælde selv træne smerterne mindre eller helt væk.

Hvad er vævsskader?

Vævskader og truende vævsskade og sygdomme i væv (også kaldet nociceptive smerter). Smerte kan for eksempel skyldes et brækket ben, overbelastning, brandsår, snitsår eller betændelsestilstande som for eksempel tandpine og mellemørebetændelse. Skader på nervesystemet (også kaldet nervesmerter eller neuropatiske smerter.

Hvad anbefales til neuropatiske smerter?

Ved neuropatiske smerter anvendes sekundære analgetika som amitriptylin, gabapentin, pregabalin eller duloxetin. Disse præparater anses for ligeværdige alternativer, og præparat valg kan baseres på individuelle forhold. Fx kan foretrækkes pregabalin ved samtidig angstlidelse eller duloxetin ved samtidig depression.

Hvordan føles neuropati?

Når nerverne bliver ramt af neuropati, går de til grunde med det resultat, at personen føler en prikkende, stikkende eller brændende fornemmelse i fødder og hænder eller helt mister følingen, så fødderne virker døde. Personer med neuropati kan også ved mere fremskreden sygdom miste muskelkraften i hænder eller fødder.