Table of Contents:

 1. Hvordan laver man en komparativ analyse?
 2. Hvad er formålet med en komparativ analyse?
 3. Hvad er komparativ metode samfundsfag?
 4. Hvad er et komparativt casestudie?
 5. Hvad er et komparative analyse?
 6. Hvordan laver man en analyse af en artikel?
 7. Hvorfor komparativ metode?
 8. Hvilken ordklasse er komparativ?
 9. Hvad er den komparative metode?
 10. Hvad går komparativ metode ud på?
 11. Hvad er forskellen på kvalitativ og kvantitativ interview?
 12. Hvad er samfundsvidenskabelig metode?
 13. Hvordan belyses tekstens emne?
 14. Hvordan analyserer man en portrætartikel?
 15. Hvorfor kvantitativ metode?

Hvordan laver man en komparativ analyse?

Hvordan laver du en komparativ analyse? Du kan sammenligne på to måder i din opgave. Du kan vælge at analysere de to tekster hver for sig og så først sammenligne dem mod slutningen af opgaven. Eller du kan analysere de to sideløbende ved at tage fat på ét analysepunkt ad gangen og behandle det i begge tekster.

Hvad er formålet med en komparativ analyse?

Komparativ metode handler om på systematisk vis at sammenligne to eller flere enheder. Formålet men den komparative metode er at kunne identificere ligheder og forskelle, og at kunne beskrive eller forklare årsagssammenhænge (kausalitet = årsag/virkning).

Hvad er komparativ metode samfundsfag?

Komparativ metode handler om at sammenligne. Det kan være, når vi forsøger at finde ligheder og forskelle i undersøgelser af lande, byer, organisationer, økonomiske fænomener osv. Vi bruger metoden til at sammenligne forskellige undersøgelser eller cases. På den måde får vi forståelse for forskelle og ligheder.

Hvad er et komparativt casestudie?

Et casestudie er en dybdegående undersøgelse af en eller flere cases og indeholder oftest både kvantitative og kvalitative elementer. Et komparativt casestudie er systematiske sammenlignende undersøgelser af to eller flere enheder, fx lande.

Hvad er et komparative analyse?

Vi bruger komparativ metode til at sammenligne forskellige undersøgelser eller cases, og derved opnå større forståelse for casen eller populationen. Målet med den komparative metode er at finde de ligheder og forskelle, der forklarer bestemte forhold i de cases/undersøgelser, vi sammenligner.

Hvordan laver man en analyse af en artikel?

Når en klassisk nyhedsartikel, en reportage eller new journalism skal analyseres, skal begreber, metoder og genreforståelser være med til at analysere frem, hvad teksten siger, hvordan den siger det, hvordan den er konstrueret, hvordan de enkelte dele af teksten spiller sammen, og hvorfor de enkelte dele af teksten er ...

Hvorfor komparativ metode?

Vi bruger komparativ metode til at sammenligne forskellige undersøgelser eller cases, og derved opnå større forståelse for casen eller populationen. Målet med den komparative metode er at finde de ligheder og forskelle, der forklarer bestemte forhold i de cases/undersøgelser, vi sammenligner.

Hvilken ordklasse er komparativ?

Komparativ) 1) i al alm.: som foretager (ell. beror paa) en sammenligning; sammenlignende. Kiøbenhavn er uden comparativ Maalestok med andre store Byer – fordi den er den eneste i et Land.

Hvad er den komparative metode?

Vi bruger komparativ metode til at sammenligne forskellige undersøgelser eller cases, og derved opnå større forståelse for casen eller populationen. Målet med den komparative metode er at finde de ligheder og forskelle, der forklarer bestemte forhold i de cases/undersøgelser, vi sammenligner.

Hvad går komparativ metode ud på?

Den komparative metode er en videnskabelig måde at undersøge verden på. Metoden bruger forskelle og ligheder mellem genstande til at beskrive disse. Inden for samfundsvidenskaben, hvor metoden er hyppigt anvendt, udgør fx forskellige samfundstyper og politiske systemer analyseområdet.

Hvad er forskellen på kvalitativ og kvantitativ interview?

Sådan får du kvalitative data Der er mange metoder, som du kan bruge til at udføre kvalitative undersøgelser, og som giver dig rigeligt detaljerede oplysninger om det emne, du har interesse i. Interviews. En-til-en-samtaler, som går i dybden med emnet. Casestudier.

Hvad er samfundsvidenskabelig metode?

De samfundsvidenskabelige fags metoder består af kvalitative, kvantitative og komparative metoder, som sikrer en empirisk forankring af teorier om sociale, økonomiske og politiske forhold og sammenhænge.

Hvordan belyses tekstens emne?

Når du skriver reflekterende, overvejer du forskellige vinkler på det emne, du er blevet præsenteret for. At reflektere vil sige at tænke, overveje og undre sig, og målet med artiklen er dels at formidle denne refleksion, dels at få læseren til at reflektere sammen med dig.

Hvordan analyserer man en portrætartikel?

Portrætartikler indeholder fakta om hovedpersonen. Det vil sige oplysninger om alder, opvækst, civil stand, børn, arbejde, osv. Hvis ikke oplysningerne har bærende betydning for portrættet, kan de blot nævnes i en faktaboks. Alderen på hovedpersonen er vigtig, for at læseren kan identificere sig med hovedpersonen.

Hvorfor kvantitativ metode?

Ved brug af kvantitativ metode får forskeren ofte en stærk ekstern validitet og generaliserbarheden er ofte bedre end ved den kvalitative tilgang, fordi man har mulighed for at nå en stor målgruppe.