Table of Contents:

  1. Hvorfor er topvinkler lige store?
  2. Hvad betyder Forstørrelsesfaktoren?
  3. Hvad er Forstørrelsesfaktoren K?
  4. Hvordan indtegner man en højde?
  5. Hvad er en Ligesidede?
  6. Hvad hedder formlen for at finde hypotenusen i trekanten til venstre?
  7. Hvad topvinkler?
  8. Hvad er en midtnormal i en firkant?

Hvorfor er topvinkler lige store?

Når man har at gøre med to rette linjer, der skærer hinanden, kan man tale om topvinkler. Topvinkler er sådan nogle som v og w på tegningen herunder. Der gælder, at topvinkler er lige store. Altså er v og w lig med det samme, og derfor er de ens.

Hvad betyder Forstørrelsesfaktoren?

Skalafaktoren er det samme som forstørrelsesfaktoren, da den beskriver hvor mange gange større siderne i den store trekant er større end siderne i den lille.

Hvad er Forstørrelsesfaktoren K?

For at kunne gøre det skal man første kende forstørrelsesfaktoren k. Den beregnes som forholdet mellem to ensliggende sider. I figuren er a og d ensliggende, b og e er ensliggende og c og f er ensliggende.

Hvordan indtegner man en højde?

Højden står vinkelret på den modstående side, dvs. den danner en 90 graders vinkel med siden. Højderne kan godt ligge uden for trekanten, som nedenstående konstruktion viser. Flyt rundt på hjørnerne for at se hvordan de tre højder ligger når trekanten har forskellige former.

Hvad er en Ligesidede?

Hvis alle tre sider i en trekant er lige lange, kalder vi den ligesidet. Hvis det kun er to af siderne, der er lige lange, så kalder vi den ligebenet. De to lige lange sider kalder vi for "benene", mens den tredje side kaldes for grundlinjen.

Hvad hedder formlen for at finde hypotenusen i trekanten til venstre?

I en retvinklet trekant er summen af kateternes kvadrater lig med hypotenusens kvadrat.

Hvad topvinkler?

Topvinkler er i geometri to vinkler med fælles toppunkt for hvilke vinkelbenene parvis ligger i forlængelse af hinanden. Vinkelbenene i topvinkler ligger dermed på to rette linjer, der skærer hinanden i det fælles toppunkt. Topvinkler er lige store.

Hvad er en midtnormal i en firkant?

Midtnormal, i geometri en linje vinkelret på og gennem midtpunktet af et linjestykke; den er stedet for punkter med samme afstand til linjestykkets endepunkter.