Table of Contents:

 1. Hvilket grundstof i grundstoffernes periodesystem har flest protoner?
 2. Hvad hedder den partikel der kredser om kernen?
 3. Hvilken masse har en elektron?
 4. Hvad er mindre end et atom?
 5. Hvad er tallet for de mindste atomer?
 6. Hvad er atomnummeret udtryk for?
 7. Er elektroner mindre end atomer?
 8. Hvor ser man protoner i det periodiske system?
 9. Hvor finder man neutroner?
 10. Hvad hedder grundstoffet der er opkaldt efter København?
 11. Hvad er Isotopens atomnummer?
 12. Hvad er 4 protoner og 5 neutroner?

Hvilket grundstof i grundstoffernes periodesystem har flest protoner?

Plutonium, nummer 94 i det periodiske system, er det tungeste grundstof, som dannes i naturen. Mange tunge, og supertunge, grundstoffer er fremstillet i laboratorier. Atomer består af en lille kerne indeholdende positivt ladede protoner og neutrale neutroner.

Hvad hedder den partikel der kredser om kernen?

Et atom består af en kerne, atomkernen, og en kappe. Atomets positivt ladede partikler, protoner, ligger i kernen. Sammen med protonerne er neutroner, som er neutrale. Uden på kernen er kappen, hvor atomets negative ladede partikler, elektroner, forholder sig (i form af stående bølger).

Hvilken masse har en elektron?

Elektron. Elektronen er sammen med protonen og neutronen byggestenene i atomer. Den har en ladning på -1.6 × 10-19 coulomb og en masse på 9,11 × 10-31 kg, hvilket gør den ca. 1800 gange lettere end protonen, der har den samme ladning, blot med positivt fortegn.

Hvad er mindre end et atom?

Stof består af atomer, som igen består af mindre dele. Men hvilken er den mindste, og hvor lille er den? De mindste byggesten skal findes blandt elementarpartiklerne. Hvis man går langt nok ned, ender man med kvarken, som er den bestanddel, protoner og neutroner er opbygget af.

Hvad er tallet for de mindste atomer?

Det er rigtigt, at atomet er en af de normalt mindste dele vi har i naturen. En atomkerne har en diameter på ca. 10-14 m altså 0, og 13 nuller efterfulgt af 1. Atomet (kerne + elektroner) har en samlet diameter omkring 10-10 m lidt afhængigt af hvilket grundstof, dvs.

Hvad er atomnummeret udtryk for?

Alle grundstofferne i det periodiske system har et entydigt atomnummer, også kaldet grundstofnummer, som direkte fortæller hvor mange protoner der findes i atomkernen for det pågældende grundstof. I fysiske formler m.v. repræsenteres atomnummeret som regel ved bogstavet Z.

Er elektroner mindre end atomer?

Atomer består af en kerne af protoner og neutroner med elektroner omkring sig, hvis bedste beskrivelse er tredimensionelle stående bølger i rumtiden. Elektroner har mindre masse end de to andre partikler; en proton har en masse, der er ca. 1.800 gange så stor som en elektrons.

Hvor ser man protoner i det periodiske system?

Et grundstof er opbygget af ens atomer – alle med samme atomnummer. Atomnummeret fortæller os, hvor mange protoner der er inde i atomets kerne. I Det periodiske system er grundstofferne opstillet i rækkefølge efter hvor mange protoner, der er i atomkernen. Nummer 14 har fx 14 protoner i kernen.

Hvor finder man neutroner?

Elektronerne er negativt ladede og meget mindre end neutroner og protoner. En elektron er cirka 1/2000 af en proton. Inde i atomets kerne finder man protonen og neutronen.

Hvad hedder grundstoffet der er opkaldt efter København?

Hafnium (opkaldt efter Hafnia; det latinske navn for København) er det 72. grundstof i det periodiske system, og har det kemiske symbol Hf.

Hvad er Isotopens atomnummer?

Isotoper er forskellige udgaver af det samme grundstof. Dvs. at de har samme atomnummer, Z, men forskellige atommasser, A, hvilket skyldes, at antallet af protoner i atomkernen er bibeholdt, mens antallet af neutroner varierer afhængig af det enkelte isotop.

Hvad er 4 protoner og 5 neutroner?

Den eneste mononuklidiske undtagelse fra reglen om ulige Z er beryllium, som har 4 protoner og 5 neutroner. Dette grundstof forhindres i at have et lige antal neutroner og protoner (4 af hver) på grund af ustabilitet henimod dobbelt-alfahenfald, som foretrækkes pga. den ekstremt stramme binding af helium-4-kerner.