Table of Contents:

 1. Hvad kaldes Bornholms rødlige granit?
 2. Hvad hedder de 3 overordnede Bjergarts typer?
 3. Hvad kaldes Gnejser også?
 4. Hvad hedder de forskellige bjergarter?
 5. Hvilken sprækkedal er Bornholms største?
 6. Hvad er Klastiske sedimentære bjergarter?
 7. Hvad er granit for en bjergart?
 8. Er gnejs en sten?
 9. Er gnejs en sedimentær bjergart?
 10. Hvor kommer ordet Rhombeporfyr fra?
 11. Hvor mange forskellige bjergarter findes der?
 12. Er Ekkodalen en sprækkedal?
 13. Hvordan er sprækkedale dannet?

Hvad kaldes Bornholms rødlige granit?

Hammer Granit Denne lyse, rødgrå granit er karakteriseret ved små mørkerøde diffuse og spredte pletter, som skyldes jernholdige mineraler. Kvarts og feldspat dominerer, foruden mindre mængder biotit og hornblende. Alderen er cirka 1.340 millioner år. Hammer Granit forekommer i et område ved Bornholms nordspids.

Hvad hedder de 3 overordnede Bjergarts typer?

Man kan af dens udseende og sammensætning se, hvor og hvordan den blev skabt. Bjergarterne inddeles overordnet i tre forskellige typer: magmatiske bjergarter, metamorfe bjergarter og sedimentære bjergarter (figur 3-13).

Hvad kaldes Gnejser også?

De største korn kan minde om øjne, og bjergarten kaldes derfor også en øjegnejs. Gnejs opstår dybt i jordskorpen, når bjergkæder foldes op. Så bliver tryk og temperatur meget høj.

Hvad hedder de forskellige bjergarter?

Der er tre hovedgrupper af bjergarter — sedimentære bjergarter, magma-bjergarter og metamorfe bjergarter.

Hvilken sprækkedal er Bornholms største?

Ekkodalen er Bornholms største sprækkedal Ekkodalen i Almindingen på Bornholm er øens største sprækkedal, og strækker sig ca. 2 km gennem Almindingen. Der er flere hyggelige vandremuligheder i Ekkodalen og Almindingen, hvor man bl.

Hvad er Klastiske sedimentære bjergarter?

De klastiske sedimenter består af bjergartsfragmenter, der er transporteret til aflejringsstedet vha. vand, vind eller is. Sedimenterne kan efter partikelstørrelse inddeles i sten og grus, sand, silt og ler; de tilsvarende sedimentære bjergarter benævnes konglomerat, sandsten, siltsten og lersten eller skifer.

Hvad er granit for en bjergart?

Granit er en almindelig gruppe af magmatiske bjergarter, der bliver dannet på store dybder og stort tryk under kontinenter. Granit er en blanding af forskellige mineraler og har ofte (dog ikke altid) et rødligt skær. For eksempel ses på Bornholm en blå granit, og visse steder er granitten sort.

Er gnejs en sten?

Gnejs er en sten, som er flot. Gnejs er en metamorf grundfjelds-bjergart. En metamorf bjergart, som oprindelig bestod af andre, såkaldte primære bjergarter eller protolither.

Er gnejs en sedimentær bjergart?

Gnejser dannes ved mellemgrad og højgrad regionalmetamorfose af enten sedimentære eller magmatiske bjergarter, hvilket kan være vanskeligt at afgøre. En paragnejs er således dannet af sedimenter, en orthognejs af magmatiske bjergarter tilhørende granitfamilien.

Hvor kommer ordet Rhombeporfyr fra?

Rhombeporfyren er en ledeblok, der er transporteret hertil med et isfremstød fra nord. Stenen stammer fra Oslo-området, hvor den findes som fast klippe. Rhombeporfyr findes næsten kun i Nordjylland og på Sjællands nordkyst og er et godt bevis på, hvor langt den Norske is nåede i sidste istid.

Hvor mange forskellige bjergarter findes der?

De fire hovedgrupper. Bjergarter inddeles i fire hovedgrupper efter de processer, der har dannet dem. De to af grupperne, magmabjergarter og metamorfe bjergarter, opstår ved de geologiske processer, der foregår på større dybde, de indre eller endogene processer.

Er Ekkodalen en sprækkedal?

Ekkodalen er den længste sprækkedal på Bornholm. Den kan følges fra kysten nær Gudhjem til øens midte (ca. 12 km).

Hvordan er sprækkedale dannet?

Sprækkedalene er opstået pga. de enorme spændinger, der har været i undergrunden, og som har fået grundfjeldet til at slå revner. Smeltevand fra istidens gletsjere har borteroderet jord og fjeld, og der er opstået en kløft.