Table of Contents:

  1. Kan jeg blive ingeniør?
  2. Hvad skal man som ingeniør?
  3. Hvor svært er det at blive ingeniør?
  4. Hvad snit skal man have for at blive ingeniør?
  5. Hvad laver en civilingeniører?
  6. Er det hårdt at være ingeniør?
  7. Kan man blive ingeniør med en stx?
  8. Hvad laver en mekanisk ingeniør?

Kan jeg blive ingeniør?

Adgangskrav til diplomingeniøruddannelserne For at blive optaget på en civilingeniør (bachelor) eller diplomingeniøruddannelserne skal du med enkelte undtagelser have matematik på A-niveau, fysik på B-niveau og kemi på C-niveau fra en gymnasial eksamen eller AU Engineerings adgangskursus.

Hvad skal man som ingeniør?

Ingeniører konstruerer ikke bare broer DTU-ingeniører arbejder med opgaver, der spænder fra udvikling af teknologier, rumfart, konstruktion af broer, bygninger og maskiner, til at skabe nye lægemidler og fødevarer. Jobmulighederne er mange med en uddannelse fra DTU i bagagen.

Hvor svært er det at blive ingeniør?

»De to hyppigste årsager er faglige problemer – det er svært – og manglende indsats – den studerende bruger ikke tilstrækkeligt tid på studiet,« fortæller dekanen. Erfaringerne fra både DTU, SDU og AAU er, at det særligt er matematikken, der volder besvær.

Hvad snit skal man have for at blive ingeniør?

Have et karaktergennemsnit på mindst 7,0 i din adgangsgivende eksamen eller et karaktergennemsnit på 7,0 i Matematik A, når du søger om optagelse i kvote 1. Bestå en optagelsesprøve, når du søger om optagelse i kvote 2.

Hvad laver en civilingeniører?

Som specialist arbejder civilingeniøren med innovation og udvikling af ny teknologi. Civilingeniøren arbejder oftest inden for forskning, udvikling og innovation og har gode jobmuligheder fx som leder, konsulent eller udvikler. Civilingeniøruddannelsen kvalificerer dig også til at blive forsker.

Er det hårdt at være ingeniør?

»De to hyppigste årsager er faglige problemer – det er svært – og manglende indsats – den studerende bruger ikke tilstrækkeligt tid på studiet,« fortæller dekanen. Erfaringerne fra både DTU, SDU og AAU er, at det særligt er matematikken, der volder besvær.

Kan man blive ingeniør med en stx?

For at blive optaget på bacheloruddannelsen på ingeniørstudiet skal du have bestået en gymnasial eksamen (stx, hf, hhx, htx eller eux), eller en tilsvarende udenlandsk eller international gymnasial uddannelse.

Hvad laver en mekanisk ingeniør?

Maskiningeniører arbejder også med at udvikle materialer og produktionsprocesser. De vælger egnede fremstillingsmetoder for de forskellige produkter og konstruerer eller indkøber produktionsudstyr, som fx værktøj og maskiner.