Table of Contents:

 1. Hvor hurtigt hærder epoxy?
 2. Hvilken sundhedsrisiko har epoxy?
 3. Hvor stærkt er epoxy?
 4. Hvornår skal der opsættes skilte på indgange til områder hvor der anvendes epoxy eller isocyanater?
 5. Hvor mange lag epoxy?
 6. Hvad gør du hvis du arbejder med epoxyharpiks og får det på huden?
 7. Hvor tykt lag epoxy?
 8. Hvor længe gælder et epoxy kursus?
 9. Er isocyanater et opløsningsmiddel?
 10. Er der specielle regler for hvordan Epoxyaffald skal håndteres?
 11. Hvor mange lag epoxy primer?
 12. Hvornår kan man male med epoxy?
 13. Hvad er de primære sundhedsrisici når du arbejder med epoxy?

Hvor hurtigt hærder epoxy?

Tørretiden er 12-24 timer ved + 20° C. Temperaturen skal være over + 10° C, og den relative luftfugtighed må ikke overstige 80 %. Hvis den relative luftfugtighed er højere, vil gulvet blive matskjoldet. Det kan derfor tilrådes at sørge for god ventilation – også ude i krogene.

Hvilken sundhedsrisiko har epoxy?

Epoxyforbindelser er stærkt allergifremkaldende stoffer. Allergien kan opstå selv efter kort tids påvirkning. Kontakteksem (overfølsomhedseksem) ses især på hænderne, og viser sig som rødme, kløe, småknopper og væskefyldte blærer. Ved kraftig eksem svulmer huden op og væsker.

Hvor stærkt er epoxy?

Epoxy er grundlæggende en utrolig hård og stærk lim, der binder til alting. Den består af to komponenter - en base og en hærder - der først blandes sammen og efterfølgende males eller hældes på det objekt, man arbejder med. Da epoxy er så stærkt bruges det i dag i mange sammenhænge.

Hvornår skal der opsættes skilte på indgange til områder hvor der anvendes epoxy eller isocyanater?

Tydelig markering af, at der kun er adgang til området iført personlige værnemidler – og hvilke personlige værnemidler der skal anvendes. Eksempler på skilte: Det skal sikres, at uvedkommende ikke kommer i nærheden af isocyanater, ligesom det skal sikres, at andre områder ikke forurenes med isocyanater.

Hvor mange lag epoxy?

Når man arbejder med epoxymaling, så er det meget lig almindelig gulvmaling. Man ruller det ud på gulvet med en malerrulle, og det anbefales, at man giver gulvet to lag. De to lag epoxymaling skal gerne være påført, inden der er gået 24 timer – det er vigtigt, at andet lag ikke rulles på for tidligt.

Hvad gør du hvis du arbejder med epoxyharpiks og får det på huden?

Det er vigtigt at vide, at epoxyharpikser ikke fordamper ved normal brugstemperatur, men at det kan være sundhedsfarlig, hvis det kommer på huden.

Hvor tykt lag epoxy?

Sådan påfører du epoxy Du trækker malingen ud med en 6 mm tandspartel, som du holder på skrå. Når de bølger, spartlen efterlader, løber sammen i mellemrummene, ender du med et 2 mm tykt lag. Efter et døgn kan du gå på gulvet, og efter en uge tåler gulvet fuld – og meget hård – belastning.

Hvor længe gælder et epoxy kursus?

Hvor lang tid holder et epoxy kursus? Når først du har taget ét epoxy kursus, bestået og fået dit certifikat, så behøver du som udgangspunkt ikke at deltage i flere epoxy kurser.

Er isocyanater et opløsningsmiddel?

Undgå indånding Dampene fra isocyanater eller reaktive opløsningsmidler er farlige at indånde, og du bør derfor altid undgå dampene ved fx slibning af udhærdede produkter. Fjern så vidt muligt dampene ved en mekanisk ventilation og hav altid åndedrætsværn på.

Er der specielle regler for hvordan Epoxyaffald skal håndteres?

De ansatte må ikke indtage mad og drikke eller ryge på et arbejdssted, hvor der arbejdes med epoxy- eller isocyanatholdige produkter. Alt affald fra arbejdsstedet skal lægges i særlige affaldsbeholdere, der skal mærkes tydeligt med, hvad de indeholder.

Hvor mange lag epoxy primer?

Ved forebyggelse af osmose skal der minimum påføres 240 my, dvs. 4 lag light Primer. Som fortynder bruges Hempel Fortynder 845.

Hvornår kan man male med epoxy?

Når dit gulv har fået det første lag epoxymaling, begynder ventetiden. Du skal vente i ca. 20-24 timer, før det første lag er tørt, og før du kan påføre det andet lag epoxy maling. Efter ventetiden kan du gå i gang med din anden blanding.

Hvad er de primære sundhedsrisici når du arbejder med epoxy?

Arbejde med epoxy- og isocyanatholdige produkter kan irritere huden og give alvorlig eksem og allergi. Isocyanat kan yderligere irritere slimhinderne og give luftvejsallergi og astma. Desuden er isocyanatgrupperne methyldiphenyldiisocyanat (MDI) og toluendiisocyanat (TDI) klassificeret som muligt kræftfremkaldende.