Table of Contents:

 1. Hvad er handelsnavn og generisk navn?
 2. Hvor bliver medicin produceret?
 3. Hvad betyder generiske navne?
 4. Hvad er generisk navn på medicin?
 5. Hvad er et præparats handelsnavn?
 6. Hvad er handelsnavn på medicin?
 7. Hvem godkender medicin i Danmark?
 8. Hvor stammer ordet medicin fra?
 9. Hvad betyder generiske navne synonymer og analoge præparater?
 10. Hvad betyder Teva?
 11. Er der forskel på kopimedicin?
 12. Hvad vil det sige at dispensere?
 13. Hvad er en ATC kode?
 14. Hvad vil det sige at dispensere medicin?
 15. Hvilke lægemidler kan Dosisdispenseres?

Hvad er handelsnavn og generisk navn?

Et lægemiddel indeholder altid et aktivt indholdsstof med en terapeutisk (behandlende) virkning. Derfor har alle lægemidler på markedet to navne: Det ene navn er lægemidlets produktnavn, som producenten har valgt. Det andet navn er det generiske navn, som er den kemiske betegnelse for det aktive indholdsstof.

Hvor bliver medicin produceret?

Tidligere blev der produceret store mængder medicin i Vesteuropa, men i dag produceres det meste i Asien, især i Kina.

Hvad betyder generiske navne?

Generiske navne er fællesnavne, der med få ændringer anvendes ensartet på alle sprog. De sikrer en entydig kommunikation, da der til samme generiske navn kan svare flere forskellige handelsnavne.

Hvad er generisk navn på medicin?

Generisk medicin (generika) er lægemidler, der indeholder det samme aktive stof/indholdsstof som et originalprodukt. Generiske lægemidler kan erstatte hinanden (substitueres). Generisk medicin kaldes også for "kopimedicin", men den betegnelse er misvisende, da den også bruges om forfalsket medicin.

Hvad er et præparats handelsnavn?

Under præparatets handelsnavn er angivet eventuelle andre handelsnavne. Præparatnavnet er det samme navn, som anvendes i Lægemiddelstyrelsens medicinpriser.dk. Hvis navnet er et registreret varemærke, er det efterfulgt af ®. Under præparatets navn angives præparatets indholdsstof(fer).

Hvad er handelsnavn på medicin?

Lægemidler består af et eller flere virksomme stoffer, kaldet lægemiddelstoffer eller aktive stoffer, og en række uvirksomme hjælpestoffer. Det samme lægemiddelstof kan markedsføres under forskellige handelsnavne, fx findes det smertestillende stof, paracetamol, under flere handelsnavne, bl.

Hvem godkender medicin i Danmark?

Medicin skal godkendes af Lægemiddelstyrelsen – eller Europa-Kommissionen – før det må sælges i Danmark. Formålet er at sikre, at medicinen virker, at den ikke har for mange og alvorlige bivirkninger, samt at kvaliteten er i orden.

Hvor stammer ordet medicin fra?

Europæisk medicin. Europæisk medicin, også kaldet vestlig medicin, har sine rødder i Grækenland (se Grækenland i oldtiden (medicin)), som igen kan have været under indflydelse af lægekunsten i Babylonien, Indien og formentlig også Kina.

Hvad betyder generiske navne synonymer og analoge præparater?

Ved medicin, som kræver recept fra lægen, skal apoteket altid tilbyde dig det billigste præparat blandt ligeværdige (synonyme/generiske) og parallelimporterede lægemidler. Det kaldes substitution (latin: substituo = erstatning). Generiske lægemidler er lægemidler med samme: aktive indholdsstof.

Hvad betyder Teva?

Emthexate konc. til infusionsvæske, opl.

Er der forskel på kopimedicin?

Originalmedicin kan importeres fra et andet land. Det hedder parallelimporteret medicin. Ligesom kopimedicin kan der være forskel i pakningen eller pillernes udseende, og ofte vil prisen være lavere.

Hvad vil det sige at dispensere?

Dispensering betyder, at personalet optæller eller tilbereder den ordinerede medicin, fx at de lægger tabletter i doseringsæsker. Det er vigtigt, at dispenseringen kan foregå uforstyrret.

Hvad er en ATC kode?

Hvad er ATC-koder? ATC-systemet er et system til klassifikation af lægemidler efter deres indholdsstof og virkeområde. ATC står for Anatomical Therapeutic Chemical Classification System, og ATC-koder bruges blandt andet til at registrere og vurdere forbruget af en bestemt type lægemiddel.

Hvad vil det sige at dispensere medicin?

Dispensering betyder, at personalet optæller eller tilbereder den ordinerede medicin, fx at de lægger tabletter i doseringsæsker. Det er vigtigt, at dispenseringen kan foregå uforstyrret.

Hvilke lægemidler kan Dosisdispenseres?

Det er kun tabletter og kapsler, der kan dosispakkes. Det gælder dog ikke alle tabletter og kapsler. Antibiotika og cytostatika må aldrig dosispakkes for ikke at forurene maskinen, hvori pakningen foregår. En række andre lægemidler må heller ikke dosispakkes.