Table of Contents:

 1. Hvilke stoffer er væsker?
 2. Hvad kan man generelt sige når man sammenligner Densiteterne af faste stoffer væsker og gasser?
 3. Hvad sker der med molekylerne Når en væske bliver til en gas?
 4. Hvad er væskens formål?
 5. Hvilke stoffer er flydende?
 6. Hvad tæller med som væske?
 7. Hvilken tilstandsform er AQ?
 8. Hvilken tilstandsform bruges ved stoffer der er opløst i vand?
 9. Hvad kaldes Tilstandsformen hvor molekylerne ligger tæt sammen og bevæger sig rundt mellem hinanden?
 10. Hvordan bevæger molekylerne sig i vand?
 11. Hvad er Ekstracellulært?
 12. Hvor bliver vand optaget i kroppen?
 13. Hvordan forklares et flydende stof?
 14. Hvilke stoffer er faste?
 15. Hvad betragtes som væske?

Hvilke stoffer er væsker?

En væske er et flydende stof, der ligesom faste stoffer kun i ringe grad kan ændre rumfang under tryk, men som en gasart er flydende og således ikke har nogen afgrænset form. Der findes fire tilstande for stof: fast form, flydende form, gas og plasma.

Hvad kan man generelt sige når man sammenligner Densiteterne af faste stoffer væsker og gasser?

Væske er en art mellemform af gas og fast stof. Væskeformen har væsentlig højere densitet end gasformen, men omtrent samme densitet som den faste form. En væske har flere karakteristiske egenskaber; fx vil den ved niveauforskelle bevæge sig (flyde) under indflydelse af tyngdekraften.

Hvad sker der med molekylerne Når en væske bliver til en gas?

Energien får nemlig vandmolekylerne til at bevæge sig hurtigere, så stiger temperaturen. Kogepunktet er den temperatur, hvor der er nok energi i vandet til at det går fra væske- til gasform. Når vand er blevet til gas, så fylder det meget mere, end når det er flydende.

Hvad er væskens formål?

Væsken i kroppen har mange formål. Den skal for eksempel lede næringsstoffer og affaldsstoffer på rette vej. Væsken i kroppen er livsvigtig for os. Vi kan kun overlev 3 døgn uden at indtage væske.

Hvilke stoffer er flydende?

Tænk bare på eksemplet vand: Når det er koldt nok, er vandet et fast stof eller en krystal – den tilstand kalder vi normalt bare is. Når vi drikker vandet i sommervarmen, er det en flydende væske. Og når vi koger vandet, fordamper det, og vanddampen befinder sig således i tilstanden gas.

Hvad tæller med som væske?

Væsker i beholdere på maks. 100 ml, som er pakket i 1 liters gennemsigtig og genlukkelig plasticpose.

Hvilken tilstandsform er AQ?

En vandig opløsning er en opløsning i hvilken opløsningsmidlet er vand. Det angives normalvis i reaktionsligninger som (aq), efter aqueous, efter den relevante formel. Ordet aqueous betyder beslægtet med, lignende eller opløst i vand.

Hvilken tilstandsform bruges ved stoffer der er opløst i vand?

Vand er en kemisk forbindelse, der er flydende ved stuetemperatur og under standardtryk. Det har den kemiske formel H2O, hvilket betyder, at ét vandmolekyle er sammensat af to hydrogenatomer og ét oxygenatom.

Hvad kaldes Tilstandsformen hvor molekylerne ligger tæt sammen og bevæger sig rundt mellem hinanden?

Fast stof. Fast stof – betegnes med (s) for solid: Enkelte bestanddele af ioner og molekyler tiltrækker hinanden ved hjælp af elektriske kræfter og er bundet tæt sammen.

Hvordan bevæger molekylerne sig i vand?

Vandmolekyler bevæger sig uden energi Det sker gennem en subtil effekt, der kaldes kvantemekanisk tunnelering, hvor dråben ikke har tilstrækkelig energi til at bevæge sig fra den ene sammensætning til den anden, men simpelthen blot bryder igennem en energibarriere alligevel.

Hvad er Ekstracellulært?

Den del af et væv, som ligger omkring cellerne, kaldes den ekstracellulære matrix. Man har tidligere troet, at denne matrix bare var en passiv struktur, som mekanisk fastholdt cellerne i den korrekte placering. Men de seneste årtiers forskning har vist, at det ikke er tilfældet.

Hvor bliver vand optaget i kroppen?

Kroppens energiforbrænding vil også bidrage med en smule væske. Kroppen udskiller væske via din udåndingsluft, fordampning gennem huden og via urin og afføring. Den gennemsnitlige daglige udskillelse og optagelse balancerer normalt med 2 til 3 liter vand.

Hvordan forklares et flydende stof?

Flydende form er den 2. form/tilstand, som et stof kan findes i. Det er en form/tilstand, hvor materialet kan blandes med andre stoffer uden væsentlige problemer. Dog kan forskellige materialer udløse kraftige kemiske forandringer ved blanding.

Hvilke stoffer er faste?

I krystaller sidder alle byggesten (molekyler og atomer) nemlig sammen i et fint og ordnet mønster. Krystaller er faste stoffer, som er opbygget af byggesten (atomer og molekyler), som sidder i et fint ordnet mønster. Sukker, køkkensalt, metal, iskrystaller og mineraler er dagligdagseksempler på krystaller.

Hvad betragtes som væske?

Foruden drikkevarer og andre væsker anses det meste kosmetik og en række fødevarer som værende væsker. For eksempel behandles creme, tandpasta, mascara, aerosoler, gel, frugtkonserves, fisk og kød, frosne fødevarer, smør, flødeost og yoghurt som væsker.