Table of Contents:

 1. Hvem skrev USA's forfatning?
 2. Hvem bestemmer lovene i USA?
 3. Hvilken betydning har den 13 tilføjelse til den amerikanske forfatning for afroamerikanerne?
 4. Hvad står der i The Bill of Rights?
 5. Hvad skete der i år 1776 i USA?
 6. Hvilken politisk styreform finder vi i USA?
 7. Hvad betyder Præsidentialisme?
 8. Hvornår blev The Second Amendment vedtaget?
 9. Hvad er den 13 forfatningsændring?
 10. Hvad sker der i 1776?
 11. Hvad står USA for?
 12. Hvordan sluttede uafhængighedskrigen?
 13. Hvad handler den amerikanske uafhængighedserklæring?

Hvem skrev USA's forfatning?

USA's forfatning (engelsk: Constitution of the United States of America) er de grundlæggende regler og love (grundlove), som fastsætter Amerikas Forenede Staters styreform og organisering....
USA's forfatning
Første side i den originale tekst af forfatningen
Underskriver39 af de 55 delegerede fra "Philadelphia Convention"

Hvem bestemmer lovene i USA?

Kongressen fungerer dermed som den lovgivende magt, præsidenten som den udøvende magt og domstolene (Højesteret) som den dømmende magt. Billedet øverst på denne side giver en visuel fremstilling af denne tredeling. Kongressens opgave er at vedtage lovgivning.

Hvilken betydning har den 13 tilføjelse til den amerikanske forfatning for afroamerikanerne?

Det 13. tillæg til den amerikanske forfatning bestemmer at der ikke kan bestå slaveri eller tvangsarbejde indenfor De forenede Stater eller på noget område hvor disse har jurisdik tion. Ved tillæggets stk. 2 blev kongressen samtidig – i 1865 – bemyndiget til at gennemføre dette forbud „ved passende lovgivning“.

Hvad står der i The Bill of Rights?

Den amerikanske forfatnings Bill of Rights beskytter amerikanske statsborgeres grundlæggende frihedsrettigheder. Skrevet i løbet af sommeren 1787 i Philadelphia, er De Forenede Staters forfatning grundloven for USA's føderale regeringssystem og et skelsættende dokument for den vestlige verden.

Hvad skete der i år 1776 i USA?

Dannelsen af De Forenede Stater (1776-1789) Den 4. juli 1776, deklarerede den Anden Kontinentielle Kongres, under deres møde i Philadelphia, de Forende Staters uafhængighed i manifestet USA's uafhængighedserklæring, fortrinsvis forfattet af Thomas Jefferson.

Hvilken politisk styreform finder vi i USA?

Amerikas Forenede Stater (engelsk: United States of America), på dansk normalt omtalt som USA, er en demokratisk forbundsrepublik, der består af 50 delstater, et føderalt distrikt (hovedstaden Washington D.C.) og 14 territorier.

Hvad betyder Præsidentialisme?

Præsidentialisme, demokratisk, politisk system, hvor den udøvende magt er samlet hos en person, der både er statsoverhoved og leder af regeringen og er valgt direkte af vælgerne.

Hvornår blev The Second Amendment vedtaget?

Helt grundlæggende fastslås det i Den Anden Forfatningsændring til USAs Føderale Forfatning fra 1791 (Second Amendment), at »Da et velreguleret militær er nødvendigt for sikkerheden for et frit land, skal retten for folket til at bære og opbevare våben ikke indskrænkes«.

Hvad er den 13 forfatningsændring?

forfatningsændring er en amerikansk dokumentarfilm fra 2016 instrueret af Ava DuVernay. Titlen er en reference til den 13. ændring til den amerikanske forfatning, som forbød slaveri i USA efter den amerikanske borgerkrig, med undtagelse af fanger idømt af domstol til tugthus.

Hvad sker der i 1776?

Den 4. juli 1776 erklærede den anden konventskongres fra sit sæde i Philadelphia USA for uafhængigt i et meget skelsættende dokument, Uafhængighedserklæringen, der primært var forfattet af Thomas Jefferson.

Hvad står USA for?

USA er en forkortelse og står for United States of America. Det betyder Amerikas Forenede Stater på dansk. Man kalder også USA for the U.S., the States eller slet og ret Amerika.

Hvordan sluttede uafhængighedskrigen?

Under krigen erklærede staterne samlet, at de havde ret til at være uafhængige af England. Efter over otte års krig vandt kolonisterne endeligt og begyndte arbejdet med den forfatning som skulle samle de 13 kolonier i Amerikas Forenede Stater.

Hvad handler den amerikanske uafhængighedserklæring?

Den 4. juli 1776 godkendte USA's kongres Uafhængighedserklæringen. Dens primære forfatter, Thomas Jefferson, skrev erklæringen som en formel forklaring på, hvorfor Kongressen havde stemt for at erklære sig uafhængige af Storbritannien den 2. juli, mere end et år efter udbruddet af den amerikanske uafhængighedskrig.