Table of Contents:

  1. Hvad betyder ∠?
  2. Hvor mange grader har en ret vinkel?
  3. Hvad er vinklerne i en 10 kant?
  4. Hvad betyder Ensliggende?
  5. Kan en vinkel være 0 grader?
  6. Hvordan regner man triangulering?
  7. Hvad er regulær ottekant?
  8. Hvad er en irregulær sekskant?

Hvad betyder ∠?

I ∆ABC kan der benyttes flere navne for den samme vinkel: A understreger, at det er en vinkel med vinkelspidsen A, BAC præciserer, at A er en vinkelspids (da det er det midterste bogstav) og at B og C er punkter, der ligger på hver sit vinkelben.

Hvor mange grader har en ret vinkel?

En stumpvinklet trekant er en trekant, hvor én af vinklerne er mere end 90 grader. Da summen af de tre vinkler altid er 180 grader, må de to andre vinkler være mindre end 90 grader tilsammen.

Hvad er vinklerne i en 10 kant?

En tikant har en vinkelsum på 1440 grader. Altså, hvis man finder vinklerne på alle hjørnerne i en tikant, og tager summen af disse, får man altid 1440 grader. En regulær tikant er en tikant, hvor alle sider er lige lange og alle vinkler er lige store.

Hvad betyder Ensliggende?

Ensvinklede trekanter vil have samme form, og den eneste forskel på dem vil være, at den ene er en forstørrelse/formindskelse af den anden. Derfor er de to trekanter ensvinklede. De sider der ligger overfor ens vinkler kaldes ensliggende.

Kan en vinkel være 0 grader?

Normalt opgives en vinkel i intervallet [0, 2π [ , alternativt [0°, 360°[ , og måles positivt mod uret rundt.

Hvordan regner man triangulering?

Triangulering er en metode til opmåling ved brug af en trekant eller ved at inddele et område i et net af trekanter hvis vinkler måles. Kender man en side af en trekant og samtidig to vinkler i samme trekant kan man regne de to andre sider og den sidste vinkel ud.

Hvad er regulær ottekant?

En regulær oktogon hvor alle vinkler samt sider er ens har en vinkelsum på 1080 grader, da hver vinkel er 135 grader.

Hvad er en irregulær sekskant?

En sekskant er en polygon. Det interessante er, at denne sekskant kan indskrives i en cirkel, idet dens sider er = radius i cirklen. Vinklerne i en regulær sekskant er alle 120°, og vinkelsummen er for alle sekskanter 720°.